[muscle] signalowner

 • From: "VANHERP Wim" <Wim.VANHERP@xxxxxx>
 • To: <muscle@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 3 Jun 2005 14:40:40 +0200

Hallo,
 
I'm yet a bit further. I can send messages now , but i don't arrive to
be signaled when they arrive. I have used a descendant of
messagetransceiverthread and I have overloaded signalowner().
But when a message arrives in the function down here, the function
SignalInternalThread is chosen and not SignalOwner. 
How can I fix this ?
 
 
 
status_t Thread :: SendMessageAux(int whichQueue, MessageRef replyRef)
 
 
switch(whichQueue)
     {
      case MESSAGE_THREAD_INTERNAL: SignalInternalThread(); break;
      case MESSAGE_THREAD_OWNER:  SignalOwner();     break;
     }
     _signalLock.Unlock();
 
 
regards
 
 
Wim Vanherp 
Applicatieingenieur DRR-DOR 
VRT Radio 
tel : +32 2 741 51 00 
GSM :+32 478 88 32 03 


 
*** Disclaimer ***

Deze e-mail, met eventuele bijlagen, is alleen bestemd voor de persoon of 
organisatie aan wie hij gericht is en, in voorkomend geval, alleen voor het 
daarin opgegeven doel of gebruik. Hij kan vertrouwelijke informatie bevatten 
en/of persoonlijke standpunten die niet noodzakelijk met die van de VRT 
stroken. Elk gebruik van deze informatie (zoals bewerken, doorsturen, geheel of 
gedeeltelijk reproduceren of verspreiden in welke vorm ook) door anderen dan de 
geadresseerde, is verboden. Hebt U deze e-mail per vergissing ontvangen, meld 
dat dan a.u.b. aan de VRT en wis de e-mail.
 Other related posts: