[harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] ריצוף וצבע

  • From: "Amitai Porat" <Mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 6 Jun 2011 23:23:40 +0300

לכולם שלום

בהמשך למכתב של שמואל בענין צבע הקירות נא מלאו את הטבלה בקובץ האקסל הרצ"ב.

ברירת המחדל היא כאמור בקובץ ובמכתב : OW11P

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974;  <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of שמואל לנדאו
Sent: Monday, June 06, 2011 6:19 PM
To: הרחבות שלב ג
Subject: [harchavot_shlav3] ריצוף וצבע

 
ב"ה

שלום לכולם

מספר נושאים דחופים:

ברוך ה' הקבלן מנסה לרוץ בעבודתו

בחירת צבע - אצל ניצה יש את המניפה עם סימון הצבע הנבחר.

עדיף לבחור בצבע זה ו/או לבן, בהתאם למכתב ששלחתי אליכם. נא לשול לי תשובה באימל, 
לפני שינג'זו לכם.

ריצופים - מי שיש לו ציוד שלא הזמין אצל אלוני ידאג שהחומר יהיה בהקדם האפשרי 
בקיבוץ, אנחנו נאמר לכל אחד מתי להביא לדירה.

מי שהזמין אמבטיה מיוחדת יבדוק האם שילם על התקנה, מי שלא שיודיע ובמקביל ייצור 
קשר עם אלוני לתשלום.

מי שיש לו טעות, כגון משפחת שוורץ שחויבה על הובלת אמבטיה יעביר זאת לדוד דיין, 
כאשר יחזור ממילואים ובמקביל יעדכן אותי על כך.

נא לשלוח לי בבקשה מי שמעונין שדלתות השירותים יהיו ללא חלון קטן - נא להודיע לי.

מי שמעונין שדלת השירותים תהיה עם פרפר פנימי - להודיע לי

הכל בבקשה בהקדם.

חג שמח לכולם!!!!!!!!!

ברכת קיץ טוב ובריא!!!!!!

 

שמואל לנדאו 


זכריה 20 אפרת

052-6071833 נייד 

 <mailto:Landauys@xxxxxxxxx> Landauys@xxxxxxxxx

 פקס 02-9934614

 טל'   02-9938837

 

Other related posts: