[harchavot_shlav3] תשובה: [harchavot_shlav3] מטבחים

 • From: "Avi Israel" <israela@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 1 Apr 2011 19:02:25 +0300

ממתינים למטריצה

נאמר לנו באלוני שייקח חודשים לספק את האריחים שכנראה יבחרו

נשמח לקבל בהקדם את רשימת הקבלן (מטריצה)

 

 

 _____ 

מאת: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] בשם ????? ?????
נשלח: Sunday, March 13, 2011 11:26 AM
אל: הרחבות שלב ג
נושא: [harchavot_shlav3] מטבחים

 
ב"ה

לחברי הרחבות שלב ג'

 

          שלום רב,

          

           הנדון: סגירת מטבח עם נגר

 

אני צריך מידע מכם.

מי סגר מטבח עם נגר חיצוני ומי מעוניין לקבל הצעת מחיר מהנגר של הקבלן.

 

תודה

חורף טוב וברוך ה' מלא גשמי ברכה!!!!!!

 

שמואל לנדאו 


זכריה 20 אפרת

052-6071833 נייד 

 <mailto:Landauys@xxxxxxxxx> Landauys@xxxxxxxxx

 פקס 02-9934614

 טל'  02-9938837

 

Other related posts: