[harchavot_shlav3] RE: [harchavot_shlav3] צבעי רובה

 • From: אלי סומר <peres@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: <harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Mon, 18 Jul 2011 19:04:56 +0300

אמיתי היקר!

מה נעשה ולא ראינו את צבעי הרובה, לא בכתב ולא בע"פ, לא באוויר, לא באור ולא על
מניפה...

אינני יודעת מה תואם ומה לא. הזמנו צבעים, ע"פ השכל הישר (?). נקווה לטוב, או
האם אפשר לחכות ליום ראשון אחה"צ,

שאז ננחת ומיד, עם מזוודותינו, מקלנו וחגורינו נרוץ לדירה לראות?

מאיתנו הבליינים, שאינם שבעים מהנופים המדהימים! (כל פעם שאנחנו באירופה, אנחנו
הולכים באמצע איזה יער עבות

וצועקים: רק אגם אחד, רק עוד יער אחד, מה יש הקב"ה, למה אי אפשר? טרם קבלנו
תשובה...

פוריה.

 

From: harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:harchavot_shlav3-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of אמיתי פורת
Sent: Monday, July 18, 2011 6:18 PM
To: הרחבת דירות שלב ג' (harchavot_shlav3@xxxxxxxxxxxxx)
Cc: שמואל לנדאו (landauys@xxxxxxxxx)
Subject: [harchavot_shlav3] צבעי רובה

 

לכולם שלום

מסתבר כי חלק מצבעי הרובה מתקבלים בצורה שונה משמעותית מאשר הדוגמה של המניפה
(לא רלבנטי למי שבחר ע"פ דוגמה בשטח/ ע"ג אריחים)

·     נא בידקו את הדברים בדירות שלכם

·     בכל הנוגע לרצפה, לא נערוך שינוי

·     בכל הנוגע לחיפוי הקירות בחדרי השירותים, אם יש למישהו בעיה קריטית
לטעמו, יפנה לשמואל ונראה מה ניתן לעשות (כיון שהחומר כבר הוזמן והעבודה בוצעה
בחלקה, בחלק מהדירות, נצטרך לראות מה אפשר לעשות)

 

 

בברכה

אמיתי פורת 

כפר עציון

0507526974; <mailto:mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx> mipo@xxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Other related posts: