Solpletter og Henrik Svensmark

  • From: ole fastrup <morkemand1@xxxxxxxxx>
  • To: astrolist@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 29 Dec 2009 23:32:09 +0100

Jeg sidder og bladrer i Svensmarks bog"Klima og Kosmos", som min søde kone
har lånt til mig på biblioteket.
Jeg undrer mig over, at han kan se lav og høj solpletaktivitet adskillige
tusinde år tilbage i tiden. Kosmisk stråling, berylium-10 og CO2 målinger
beskriver han som "takket være heroiske boreprojekter i de koldeste egne af
Jorden" (s 36). Her kommer han også ind på istransportbegivenheder og meget
andet.
Men hvordan registrerer han de solpletaktiviteter, som er så vigtige i hans
teori?
Mørke hilsener og godt nytår

Ole


Other related posts: