Re: Solpletter og Henrik Svensmark

 • From: Preben R. Sørensen <preben@xxxxxxxxx>
 • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 30 Dec 2009 05:08:55 +0100

----- Original Message ----- 
From: "ole fastrup"

> Jeg sidder og bladrer i Svensmarks bog"Klima og Kosmos", som min søde kone
> har lånt til mig på biblioteket.
> Jeg undrer mig over, at han kan se lav og høj solpletaktivitet adskillige
> tusinde år tilbage i tiden. Kosmisk stråling, berylium-10 og CO2 målinger
> beskriver han som "takket være heroiske boreprojekter i de koldeste egne 
> af
> Jorden" (s 36). Her kommer han også ind på istransportbegivenheder og 
> meget
> andet.
> Men hvordan registrerer han de solpletaktiviteter, som er så vigtige i 
> hans
> teori?

I isboringer kan man følge temperaturen, og dermed også solpletaktiviteten. 
Ingen solpletter, som nu, er lig med svag bortfejning af den kosmiske 
stråling, og det giver via øget skydannelse den 'lille istid', der vistnok 
startede lige før jul.

           M.V.H.
     Preben Riis Sørensen
      preben@xxxxxxxxx 


Other related posts: