Re: Solpletter og Henrik Svensmark

 • From: "Torben Taustrup" <ttau@xxxxxxxxxx>
 • To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Wed, 30 Dec 2009 09:42:33 +0100

Hej Preben

I fortsættelse af dit indlæg:

http://www.webavisen.gl/?Id=1446 (Grønland)

Læserbrev: IPCC's klimasvindel
Tirsdag 1. maj 2007 kl: 05:07

De historiske optegnelser over CO2-koncentrationer i 
atmosfæren, som FN's Klimapanel (IPCC) lægger til grund for 
kravet om en reduktion i mængden af drivhusgasser, er 
falske.

En undersøgelse af Professor Ernst-Georg Beck fra 
Merian-Schule i Freiburg, Tyskland, viser, at IPCC udlagde 
og opdigtede CO2-optegnelserne fra før 1957 ud fra målinger 
på nyborede iskerner, og samtidig ignorerede over 90.000 
kemiske målinger fra 1857 til 1957. ( Note 1)

Ved en grundig granskning af over 175 videnskabelige 
afhandlinger fandt professor Beck, at den moderne drivhus- 
teoris grundlæggere, Guy Stewart Callandar og Charles David 
Keeling, fuldstændigt havde ignoreret omhyggelige og 
systematiske målinger udført af nogle af de mest anerkendte 
navne indenfor fysik og kemi, deriblandt adskillige 
nobelprisvindere. Opmålinger fra disse kemikere viser, at 
den nuværende CO2 koncentration på omkring 380 dele pr. 
million (ppm) har været overgået tidligere, bl.a. i en 
periode fra 1936 til 1944, hvor CO2 niveauet varierede 
mellem 393,0 og 454,7 ppm.

Der var også opmålinger, med en fejlmargin på under 3 %, af 
375,0 ppm i 1885 (Hempel i Dresden), 390,0 i 1866 (Gorup, 
Erlangen), og 416,0 i 1857 og 1858 (von Gilm, Innsbruck). 
Selvom stigningen i 1940'erne var samtidig med en periode, 
hvor der var jævn atmosfærisk opvarmning, har Beck og andre 
påvist, at opvarmningen kom før stigningen i 
CO2-koncentrationen.

Med venlig hilsen
S.E. Hendriksen
Kangerlussuaq


(1) www.glar.gl/180.pdf

(2) www.glar.gl/julemanden.wmv (Så galt kan det gå hvis man 
tror på IPCC)


mvh
Torben

----- Original Message ----- 
From: "Preben R. Sørensen" <preben@xxxxxxxxx>
To: <astrolist@xxxxxxxxxxxxx>
Sent: Wednesday, December 30, 2009 5:08 AM
Subject: Re: Solpletter og Henrik Svensmark


>
> ----- Original Message ----- 
> From: "ole fastrup"
>
>> Jeg sidder og bladrer i Svensmarks bog"Klima og Kosmos", 
>> som min søde kone
>> har lånt til mig på biblioteket.
>> Jeg undrer mig over, at han kan se lav og høj 
>> solpletaktivitet adskillige
>> tusinde år tilbage i tiden. Kosmisk stråling, berylium-10 
>> og CO2 målinger
>> beskriver han som "takket være heroiske boreprojekter i 
>> de koldeste egne
>> af
>> Jorden" (s 36). Her kommer han også ind på 
>> istransportbegivenheder og
>> meget
>> andet.
>> Men hvordan registrerer han de solpletaktiviteter, som er 
>> så vigtige i
>> hans
>> teori?
>
> I isboringer kan man følge temperaturen, og dermed også 
> solpletaktiviteten.
> Ingen solpletter, som nu, er lig med svag bortfejning af 
> den kosmiske
> stråling, og det giver via øget skydannelse den 'lille 
> istid', der vistnok
> startede lige før jul.
>
>           M.V.H.
>     Preben Riis Sørensen
>      preben@xxxxxxxxx
> 


Other related posts: