[vip_students]

  • From: philip_dunne@xxxxxxxxx
  • To: vip_students@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 11 Oct 2007 12:25:07 +0100Hi Folks,

I'm in a bit of a quandry.  Does anyone know if or how jaws can read PDF
docs in word or on the net?

Kind Regards
Philip


########################################################################
************************************************************************


Nóta:
Tá an fhaisnéis a sheachadtar beartaithe don duine nó don aonán a 
bhfuil sé seolta chuige amháin agus b?fhéidir go mbeadh ábhar rúnda 
nó pribhléideach ann.  Tá cosc ar aon athbhreithniú, atarchur nó 
scaipeadh a dhéanamh uirthi, nó aon ghníomh á dhéanamh ag daoine nó 
aonáin ag brath ar an bhfaisnéis seo, seachas an faighteoir a bhfuil 
sé ceaptha dó/di. Má fuair tú seo trí earráid, iarrtar ort teagmháil 
a dhéanamh leis an té a sheol é agus an t-ábhar a scrios ó aon 
ríomhaire.  
Is é beartas na Roinne Fiontar, Trádála agus Fostaíochta seoladh 
ábhair dhéistinigh a dhícheadú agus má mheasann tú go bhfuil an 
t-ábhar atá sa teachtaireacht seo déistineach ba chóir duit teagmháil 
a dhéanamh leis an té a sheol í láithreach agus ríomhphost a chur 
chomh maith chuig ithelpdeskkildarest@xxxxxxxxxx

An Roinn Fiontar, Trádála agus Fostaíochta
Guthán: +353 (0)1 6312121 
Lóghlao Lasmuigh de Cheantar (01): 1890 220222 
Suíomh Gréasáin: http://www.entemp.ie 
Go raibh maith agat

Note:
The information transmitted is intended only for the person or entity 
to which it is addressed and may contain confidential and/or 
privileged material. Any review, retransmission, dissemination or 
other use of, or taking of any action in reliance upon this 
information by persons or entities, other than the intended recipient 
is prohibited. If you received this in error, please contact the 
sender and delete the material from any computer. 
It is the policy of the Department of Enterprise, Trade, and Employment 
to disallow the sending of offensive material and should you consider 
that the material contained in this message is offensive you should 
contact the sender immediately and also 
E-mail - ithelpdeskkildarest@xxxxxxxxxx 

Department of Enterprise, Trade and Employment 
Tel: +353 (0)1 6312121 
LoCall Outside (01) Area: 1890 220222 
Website: http://www.entemp.ie 
Thank You. 

************************************************************************

########################################################################

Other related posts: