[vip_students] (no subject)

  • From: "Philip Doyle" <pdoyle@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <vip_students@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 13 Nov 2007 10:01:16 -0000


**********************************************************************
This email and any files transmitted with it are confidential and intended 
solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If 
you have received this email in error please notify the system manager. Any 
attachments have been checked by a virus scanner and appear to be clean. Please 
ensure that you also scan all messages, as the National Archives of Ireland 
does not accept any liability for contamination or damage to your systems. 
Is faoi rún atá an r-phost seo agus comhaid ar bith atá ceangailte leis, agus 
is don duine nó don aonán ar seoladh chuige é amháin. Má fuair tú an r-phost 
seo trí bhotún, cuir scéala chuig an mbainisteoir córais.  Rinneadh iatáin ar 
bith a sheiceáil le scanóir víreas agus meastar iad a bheith glan. Cinntigh, le 
do thoil, go ndéanfaidh tú scanadh ar na teachtaireachtaí ar fad chomh maith 
mar ní ghlacann Chartlann Náisiúnta na hÉireann le dliteanas ar bith maidir le 
truailliú nó dochar do do chórais. 
**********************************************************************

Other related posts: