[uppsalapendeln] uppdaterad agenda inför möte med SJ 25/2

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
 • Date: Fri, 21 Feb 2003 13:01:57 +0100

Ämnen för SJ-möte 25 februari 2003 Uppsalapendeln

Uppdaterad 2003-02-21 med synpunkter från pendlarnätverket.

===================================00

1. Punkter från föregående möte (följes upp)

1.1 Punktlighet, tidtabeller, avgångar&

FB: Tåg söderifrån (avgång 40 minuter över jämn timme från spår 17/18 i Stockholm) är ALLTID försenade!!!

CG: Sätt avgången till x.50? SJ undersöker. Det ger snävare vändning i Uppsala.Tidtabellsremiss kommer i mars. Inga tidtabelländringar förrän nuvarande tabell "går ut".

FB: Kommentar: det var ju just precis som inträffade 2003-01-06: tidtabellen ändrades, flera av våra direkttåg (perrong 3 &4) drogs in, på kvällar och helger återstår nu snart bara de förhatliga perrong 17/18-tågen! Vi vill inte ha dem! De är ständigt sena, går från en dålig perrong. Uruselt! Vi vill ha tåg som kommer in 20 min före avgång (vänder på perrong 3) som förr i världen!! Tåg som kommer in så tajt före avgång som Eskiltsunatågen gör att det blir superträngsel vid påstigningen, och närmast slagsmål om de få sittplatserna. Förr kunde man komma i tid och veta att man fick sittplats, men nu är det också borta, nu är det armbågar som gäller.
Vad är resandeunderlaget Eskilstuna - Uppsala/Arlanda?
Nuvarande tidtabell kan bara tolkas som att dessa resenärer prioriteras högre än arbetspendlare Uppsala/Knivsta - Stockholm/Märsta.*


FB: Att tåget beräknas komma in vid avgångstid inte omedelbart skyltas upp som försening minst 5 minuter? För det är ju så det blir (för tåg söderifrån). För vändande tåg på spår 3 & 4 (Stockholms Central) är tiden 10 minuter. Borde vara lätt att räkna ut - om inte tåget står på spåret inom den tiden => registrera försenad avgång. Sånt sker inte alls nu.

CG: Ibland kan tåget gå FÖRE ny utsatt cirkatid (har hänt - då har folk missat tåget pga det). CG ÅTERKOMMER om detta.

*

FN: Natt/kvällståg? Varför inte tåg dygnet runt? Varför glipa mellan 23.40 och 05-tiden? Vad gör skiftarbetarna? Nattsuddarna vill nog inte åka hem vare sig 23.40 eller 00.10 - korta tåg borde kunna gå hela natten, en gång i timmen!

CG: Det går bussar fram till kl. 02.00 mellan 2 och 5 är underlaget för litet. Kommunen vill att detta skall ske. idag ingen ekonomisk möjlighet att göra detta.

FB: Kommentar: SJ har ju monopol på de sträckor de anser lönsamma, inga andra operatörer får lägga bud ens på dem, förrän SJ ger tillstånd borde då inte i logikens namn en annan operatör får köra kvällar/nätter, eftersom de tiderna ju inte är lönsamma ur SJs synvinkel?
Att "det går nattbussar" är inget argument. Om inte SJ kan erbjuda rimlig service med lönsamhet, skall sträckan upphandlas. Punkt.*


FB: Lågtrafik i Märsta - ett tåg i timmen fram till 16.30 ej acceptabelt. Onödigt att tåg som ändå åker förbi bara passerar Märsta.
CG: Beror mycket på Arlanda.


FB: Ännu värre nu efter 6/1: t ex 3,5 h väntetid på kvällar i Märsta! Fullständigt oacceptabelt! Många jobbar sent i Sollentuna, Kista m fl orter ska de börja åka bil??

*

FB: Tåg som vänder och plötsligt ej går hela sträckan - ny trend?
CG: Många av .40-tågen vänder i Knivsta när de är försenade och inte kommer att hinna tillbaka till Eskilstuna. CG KOLLAR UPP DETTA. Borde inte skyltas upp att tågen går till Uppsala om de tänker vända i Knivsta.


*

FB: Varför lyckas Arlanda Express, Pågatågen m fl alltid komma i tid? Är förseningar verkligen nödvändiga?

CG: Bättre avtal med Banverket än SJ har, incitamentsavtal på gång mellan Gävle-UA har skrivits SJ-Banverket. Detta kommer småningom att utvärderas och (ev.) kunna införas UA-STHLM. S K PULS- möten finns, regelbundna möten operatörerna bjuds in, Banverket kallar. Rapport efter jul om Gävle-Uppsala-avtalet. CG ÅTERKOMMER OM DETTA DÅ.

1.2 Information, kommunikation&

FB: Hur informeras resenärerna egentligen av SJ om nyheter i trafik, villkor, o.s.v. ?

CG: Hemsidorna! Hur skall priser osv. basuneras ut? Inga officiella prislistor syns på centralerna! Borde kunna göras bättre.


FB: Varför informerar man inte om vilken sida avstigningen skall ske? CG: KOLLAS UPP.

*
FB: Varför inte tågstatusinformation som i Danmark? Både på station och webb? T ex: http://lp.bane.dk/mapcafe/pass_tog.asp - där kan alla se var tågen befinner sig, i realtid.


CG: TEFÖR väldigt produktionsinriktat. Jobbar mest mot trafikredaktionerna. OJE används av radio Uppland m fl. CG KOLLAR UPP.

*

FB: SMS-tjänst för trafikinfo? Vad händer med detta?
CG ÅTERKOMMER I JANUARI OM DETTA.

*

FB: Varför ropas tåg som går i tid ut alls? För synskadade? Men varför prioriteras inte utrop om trafikavvikelser över de som ändå står på monitorer och tavlorna?
Många upplever spårtavlor som svårlästa. SJ reder ut detta med Banverket. FÖLJS UPP.*


FB: Blåa destinationsskyltarna allt oftare felaktiga eller ej uppsatta, varför?

CG: Problem finns. Ansvarig i Hagalund. Svealandsbanetågen t ex. Ingår i kvalitetsprogrammet.
DUBBELCHECKAS av CG. Önskemål från SJ till Pendlarnätverket: Håll utkik efter försenade och felskyltade tåg. Rapportera in, gärna med tågnummer och allt, så blir det lättare att "gå till roten" om sånt här.


FB Kommentar: Detta sker nästan hela tiden, och har blivit värre! Ibland är blåa dörrskyltarna inte uppsatta alls, ibland står det Eskilstuna eller Stockholm på tåg som borde märkts Uppsala. Det var mycket bättre förr då hade tågen dubbelskylt UA-STHLM / STHLM-UA, då visste man utan tvivel vart tåget skulle. Varför har detta blivit så dåligt? Om blåa skyltarna säger si, och tablåerna så, vem ska man lita på? Problemet är när sådana här grejer är ad hoc ibland är det välskyltat och allt stämmer, ibland stämmer ingenting, men hur ska vi resenärer veta vilket som är vilket????

1.3 Generellt, policy, Public relations, villkor, regler&

FB: Förändringar i reklamationsvillkor? När får resenärerna veta något om detta? Resegaranti!?

CG: Det senaste är att 15 december kommer en broschyr om vad som gäller. Samma normalvillkor gäller. Broschyren har ej funnits förut. Har förhandlats fram med KO. FÖLJS UPP.

FB Kommentar: Principen borde vara solklar. Kan inte SJ erbjuda plats på tåget, skall SJ inte få några biljettintäkter. Varför är det så komplicerat att inse det?


*


FB: Sitta i första klass när den andra är fullsatt? vad gäller egentligen? På flyg blir man uppgraderad om ekonomiklass är fullt& olika konduktörer har olika policy, ingen resenär vet vad som gäller.
Vad som gäller är att man inte får sitta i 1 kl. utan 1-klassbiljett. Men specialfall har funnits& Men tågbefälhavaren har rätt att göra undantag.


FB kommentar: En del mindre serviceinriktade konduktörer låser in folk i 1:a klass så inte det vanliga slöddret ska drista sig till att sitta där, det sker speciellt när tåget är överfullt med folk pga tidigare förseningar/inställda tåg. Är det service, det? Hur kan man behandla folk på det viset?

*

FB: Av/påstigning på Arlanda med vanligt månadskort? Förr stod att man inte fick det!
CG ÅTERKOMMER OM DETTA.


*


1.4 Tågen, komfort, sittplatser, säkerhet&FB: Ibland går det tomma och låsta vagnar i tågseten, t o m när resten av tåget är överfullt! Varför?
CG: Hinner ej låsa upp? Vad gäller det för tåg?CG ÅTERKOMMER. Rapportera gärna in när detta händer - tid, tågnummer, osv.


FB kommentar: detta är rätt vanligt på de eländiga tågen som kommer söderifrån via perrong 17/18 först 2 lok (varför det, förresten?) och sen 1-3 låsta gamla 1:a-klassvagnar (såna med röda dammande säten). Inte heller ovanligt att de tågen är överfulla nuförtiden (eftersom så många andra tåg dragits in), så folk står i ett tåg med 2 lok och ett par låsta vagnar längst fram. Bedrövligt.1.5 Övrigt


FB: När kommer väntrum i Märsta? Glaskurerna värmer inte.


CG: Pressbyrån flyttar in i stationen i januari???, väntrummet öppnas, ny monitor. Återkommer om exakt datum.

*

FB: Vänd monitorn i Märsta så den går att läsa även i solljus!!
CG: Banverkets monitor, SJ har tjatat om detta typ femtioelva gånger.

FB: Men hur svårt ska det behöva vara att vända en monitor? Ett spärrskaft och en gubbe med pall?

===========================================

2. Nya punkter

SMS-tjänsten säger att tåg som avgår i tid är försenade!

*

Straffavgifterna vid krånglande automater kundförakt av värsta sort!! Konsumentverket är inkopplat. Sånt här beteende är oacceptabelt.

*

Det verkar ändå inte rulla särskilt bra när det snöar?? Flera växelfel, spårfel osv. har skett i samband med riktiga vinterdagar? Vad blev det av den stolta satsningen som det talades så mycket om i höstas?

*

Katastroftabellerna pendling Uppsala-Knivsta-Märsta ToR har hart när omöjliggjorts. Flera pendlare säger att de tvingas lämna tillbaka månadskorten. Hur kan eskilstunabor till Arlanda prioriteras över arbetspendlare Uppsala-Märsta?

*

Resegaranti som alla andra moderna reseföretag! Varför införs det inte där det behövs som bäst?

*

Maximitid för reklamation är 2 veckor i hela resebranschen, men SJs kundtjänst säger 2-3 månader. Många som skrivit har ej fått svar alls.

*

Inne på stationerna ligger fortfarande gamla tidtabellen kvar (TågPlus) är inte det att lura kunderna?
*


Flera av de Intercity-tåg som vi numera tvingas åka från Stockholm (som ska vidare till Gävle osv) har platsreservation, dvs om vi kliver på dem och tar sittplats så kommer någon med platsbiljett och då får vi stå hela vägen istället. Ytterligare en sak som har blivit så mycket sämre i nya tidtabellen.

*

I November läste vi om alla satsningar på punktlighet som SJ, banverket m fl hade dragit igång bl. a. 150 MSEK satsades av banverket. Ändå har det under senaste veckan ( början av februari) varit MASSOR av störningar - timslånga förseningar, upprepade lokhaverier, fastfrusna växlar, osv. Bidde det bara en tumme av allt detta? Vi resenärer märker ingen skillnad ju mer snö och kyla, desto mer krånglande tåg.*

Heltidsstudenter som måste månadspendla (bostadsbrist osv.) tycker det är alldeles för dyrt att betala månadsbiljetten (1700 kr) . Varför kan inte SJ vara generös mot dessa och ge dem rabatt?


*


I nyheterna förra året, t ex ( http://www.svt.se/nyheter/2002/020111/sj.htm ) talades det om en ny resegaranti som bättre kompenserar kunderna än vad vi gör idag. Varför kan det inte komma ut en tydlig beskrivning av vad som gäller för Uppsalapendeln? Försöker ni mörka denna fråga?

*
Enligt lag måste man ha reserverade säten för funktionshindrade på alla allmänna transportmedel. Varför finns det inte på SJ/Uppsalapendeln?


*

Övergripande översyn över informationsflödet inom organisationen? Kundtjänst, SMS-tjänst, stationernas utrop och tablåer/monitorer har ibland upp till 4 olika versioner av vad som gäller! Hur kan detta komma sig? Och vem skall vi tro på?

*

Root-cause analys av samtliga förseningar/haverier under februari önskas! Vi vill se att ni lär er nåt av alla misstag och att förbättringar görs för att i framtiden undvika dem. Vi resenärer upplever INGEN skillnad mot förra vintern, som sagts tidigare.

*

Hur långt skall vårt tålamod påfrestas innan vi aktivt börjar jobba för att få SJ utbytt som operatör för Uppsalapendeln?

*

Är det inte dags nu att sluta med det interna byråkratiska revirtänkandet inom SJs olika delar och låta Uppsalapendlarna åka med A L L A tåg som överhuvudtaget passerar Uppsala? Särskilt med tanke på de U R U S L A kvällsförbindelserna? Det måste ju gå att lösa detta smidigt. Det finns flera tåg som, om bara SJ ville, skulle kunna tillåtas plocka upp Uppsalaresenärer. Idag får vi tigga och be, och hoppas att någon tågmästare förbarmar sig över vår situation och låter oss åka med ändå. Ska det vara så?

*

Rykten går om nya biljetter fr o m mars. Att vissa tvingas ha 2 biljetter för att passera SLs spärrar anser vi vara en FÖRSÄMRING. Den nya biljetten lär också, enligt ryktena, vara större och sladdrigare än den gamla. Också det är en försämring. Varför ska allting bli sämre hela tiden?
Att biljetterna nu splittras anser vi vara det yttersta beviset på att Trafik i Mälardalen nu är dött som projekt. Varken tidtabellssynkronisering eller biljettförenkling har man lyckats uppnå. Varför skall vi resenärer bry oss om TiM överhuvudtaget?


*

Vad är resandeunderlaget Eskilstuna - Uppsala/Arlanda? Hur kan dessa resande prioriteras in absurdum?

*

Om tågen från Eskilstuna ska gå i en nolla runt Mälaren, låt tågen till Uppsala i så fall
gå var tjugonde minut! Då undviker man/fogar sig till den försening om f-10
minuter som är normal för .40 tågen. Flytta dessa tåg åtminstone till spår 8 i Stockholm.*


Förenkla reklamationen vid förseningar!! Dela ut förseningsbongar eller liknande DIREKT på tåget när störning inträffat snabbast, smidigast, visar på god vilja gentemot kunderna. Varför ska det vara så svårt? Vi har annat för oss (i synnerhet när vi är försenade) än att ställa oss i någon kö till en kundtjänstdisk. Och skicka brev till Krylbo går inte, därifrån får man ju inga svar. Kastar de breven?

===========================================================


3. Alldeles Nya synpunkter =================== 3.1 Om resor via Arlanda&

Lite kort kan jag säga att uppsalabor som arbetar i Stockholm eller dess närhet (nordvästra förorterna) nog är föga intresserade av att
resa via arlanda - dit åker vi när vi behöver flyga nånstans. Det går utmärkta flygbussar uppsala-arlanda och snabbtåg arlanda-stockholm.
Problemet nu är att en massa tåg dirigerats om via arlanda så att de som jobbar i Märsta men vill ta sig hem till Uppsala eller Knivsta kvällstid inte längre har
så många tågförbindelser att välja på och därför måste vänta i 3½ timme ibland, vilket är bedrövligt.
Kjell Dahlstrom (Rikstrafiken) wrote:

Den här mail-listan är synnerligen intressant. Jag är chef för Rikstrafiken,
en ny statlig myndighet sedan tre år som upphandlar interregional
kollektivtrafik i hela landet med flyg (ex Arlanda-Lappland, 6 flygplatser),
tåg ex (nattågen på övre Norrland), båt (ex Gotlandstrafiken) och buss (ex
Norrlandskusten Sundsvall-Luleå-Haparanda med länstrafiken).
Dessutom har vi ett samverkansavtal med Mälab (för dem värt 17,4 mkr)
gällande "UVEN", dvs den nya tågtrafiken
Uppsala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping. I avtalet uttrycks att trafiken ska
utvecklas till Arlanda när plattform iordningställts där (det finns ett
extra utsprängt bergrum i Arlanda Central, ursprungligen avsett för vändande
SL-tåg; det är relativt enkelt att iordningställa en plattform här vilken
får närmast möjliga förbindelse till terminal 5 via hiss). Eventuellt bör
trafiken utvecklas på andra sätt, exempelvis att Svealandsbanelinjen och
"UVEN" binds samman runt Mälaren (i en nolla) och kanske även runt
Östergötland (i en åtta med Eskilstuna i centrum). Då åstadkoms genomgående
tåg i Uppsala och Arlanda som ger betydligt många fler direktförbindelser
inte bara med Stockholm utan även med/mellan Västerås och Arlanda (snabbaste
förbindelsen Västerås-Arlanda går då via Uppsala - för att inte tala om vad
som händer om Uppsala-Enköpingsbanan byggs!).


Rikstrafiken jobbar utifrån ett resenärsperspektiv på vad som upphandlas och
det är därför jag ger mig in i den här diskussionen. Jag bor utanför Uppsala
och veckopendlar med tåg till kontoret i Sundsvall och dagspendlar till en
massa möten på Arlanda och i Stockholm - samtidigt ! - hur det nu går till
men det gör det.
vänligen Kjell Dahlström
3.2 Om vagnarna, antal sittplatser, komfort&
Ville bara säga att den där webbplatsen med vagnsöversikten var intressant. Nu vet jag att de mest förhatliga vagnarna, de som har runda fönster där man inte alls får plats, heter B10 och att de utmärkta (om än slitna) vagnarna med rosa säten heter B13.
Ta gärna upp detta när ni träffar SJ. Att när de renoverar vagnarna vill vi ju att det ska bli förbättringar, inte försämringar. Att de inte kan knöla in hur många sittplatser som helst i pur girighet. Det är inte så många barn som pendlar. Däremot många vuxna, som har rejäl packning med datorer, cykelhjälmar etc, som det idag är mycket svårt att hitta plats för.


*


Kan bra upprepa vad jag redan skrivit om dessa avgångar. Pendlarna åker
huvudsakligen in före 9 på morgonen och hem för 18.30, så de nya tågen kommer
vi sällan eller aldrig i åtnjutande av - det har hänt att jag åkt 18.30 och
visst, de är OK, om man som andra oxå påpekat lyckas få en plats med
belysning - och det går nästan alltid, just p g a att de bara sätts in i
lågtrafik.
Vi är uppriktigt sagt rätt trötta på att höra talas om alla fördelar som
finns för dem som inte arbetspendlar, utan åker någon gång då och då och
gärna mitt på dagen.
Och de där vagnarna med lösa stolar i - är inte de rent livsfarliga? I
riktigt gamla förstaklassvagnar fanns kupéer med lösa fåtöljer, tunga och
stabila, som stod lull för en häftig inbromsning, men de här lätta
stålrörskonstruktionerna känns inte trygga.
Hälsningar,*


3.3 Om informationsbristen&

A) Utbilda personalen i SJs trafikupplysning i att tolka TFÖR, ge dem tillgång
till systemet. Kan Tydal ge oss såpass omfattande upplysningar så vore det
konstigt om inte de skulle kunna det !


B) Februari verkar ju bli en vanlig pendlingsmånad ;-(
Be SJ samla informationen från TFÖR för februari månad och gör en
sammanställning och analys. Kan Tydal spara all info om tågavgångarna i tre dar
så borde SJ kunna få plats med den infon för en månad. Om inte annat så bränna
ut det på CD.


Den samlade informationen skulle vara bra mycket mer korrekt (tror jag) och
omfattande än den Jöns och hemsidan får sig tillsänt från oss.

C) Jag tycker vi i pendlarnätverket kan kräva en listad förklaring från SJ för
hela februari. Vi skulle kunna inskränka oss till avgångarna mellan 6-9 resp 16-
19.
D) För varje förklaring skulle vi sedan kräva en åtgärdsplan, t ex bättre
förebyggande underhåll för att undvika lokskador och växelfel i Skavstaby.


E) Uppföljningar av åtgärdsplanen skulle sedan kunna göras månadsvis.


PS: jag lekte lite med siffrorna; Gör beräkningar av typen: 7.40 inställt. Nästa möjliga tåg var 8.10, vilket kom 4 minuter sent till Sthlm. Dvs 7.40 resenärerna blev 34 minuter försenade. Multiplicera med antalet platser (700), dvs ca 400 timmars försening för resenärerna. Sätt ett pris på minuterna (40 minuter resa till sthlm kostar 80 kr -> 2 kr/minut) (ca 50 000 kr för 7.40-tåget)

Snart har man kommit fram till att det borde vara lönande att spendera mera tid
och pengar på underhåll för att slippa lokskador å annat tjafs som bara beror
på bristande underhåll.3.4 Om sittplatser för handikappade


Den 22 oktober 2002 mailade jag SJ och påpekade att
enligt lag ska det finnas särskilt markerade
sittplatser för funktionshindrade resenärer.

Den 7 november 2003 fick jag (efter att ha tjatat) ett
erkännande från info@xxxxx: "Det är helt riktigt att
det ska finnas platser särskilt markerade som avsedda
i första hand åt funktionshindrade resenärer."

Dagsläget är att det inte ha hänt ett smack. Det finns
inga 'handikapplatser'.

Jag skulle uppskatta det om pendlarnätverket kunde ta
upp följande frågor med CG:

1) Varför är det så svårt att markera platser för dem
som har svårt att stå?

2) När kommer SJ att leva upp till lagen?

Låt dem inte bortförklara problemet. De har redan
försökt med "eftersom det inte går att boka plats så
går det inte heller att reservera platser till
funktionshindrade". Stadsbussar kan man inte boka
plats på men dem har alltid markerade platser. Och
enligt lag så måste det finnas platser.

I dessa tider av trängsel är det ingen som lämnar sin
sittplats till en annan som behöver det bättre. Därför
måste SJ ge funktionshindrade resenärer företräde till
sittplatser.


3.5 Om kompensation, ackumulerad stress& Egentligen är det en punkt som borde tas upp igen och igen och igen:

När och hur tänker SJ (och i förekommande fall banverk etc) kompensera oss resande för åratals misskötsel av tågtrafiken?

Bjud på ett månadskort, bjud på en valfri tågresa, vadsomhelst, men visa för en gångs skull lite förståelse och god vilja.
det var ju som jag sa förut i nån av de första insändarna - förseningarna ackumuleras i kroppen i form av stress. Det är individen som får "betala" alltihop på slutet i form av
minskad fritid och ökad stress och otrivsel. Sådana kostnader syns ju aldrig i SJs årsbokslut.3.6 Om SMS-tjänsten, trafikupplysningen och verkligheten
flera dagar i rad har jag nu erfarit samma saker - SMS-tjänsten ger oss (visserligen ibland felaktig) men ändå avsevärt MER info om störningarna än vad SJs
egen kundtjänst har!!!!! i morse var det samma sak igen - Efter 6 SMS om störningar på 6:45, 6:53, (dock med felaktig info om att 7:15 skulle vara försenat) så ringde jag till 0200-757575 och frågade om det över huvudtaget GICK några tåg ALLS i morse.
Det jag var mest intresserat av var förstås 7:15, som jag helst tar. På kundtjänst kunde de inte se om 7:15 var "stört" överhuvudtaget, men de påstod att det stod inne på perrong i Uppsala. Väl nere på stationen så kunde jag ju raskt konstatera att inte ett enda tåg fanns inne vid perrong över huvudtaget strax efter kl. 7. Sen kom direkttåget in och lyckades avgå på tid (ehuru överfullt ).
3.7 Sårbarhet
I morse var det enligt uppgift "nedriven kontaktledning i Hagalund" som gjorde att horder av tåg överhuvudtaget inte kunde ta sig därifrån, dock med 7:15 som ett av få undantag. Hur tusan kan SJ vara så sårbart????


3.8 Extrasäng på jobbet
För några år sedan, jag tror det var vintern 1985, var det ännu värre än nu ????. Redan på den tiden skrev jag och krävde ett årskort i 1:a klass som kompensation. Någon som helst kompensation har, som ni förstår, inte utgått. Jag hade en extrasäng som jag tog in på kontoret och sov i under den vintern då och då - det var ingen idé att chansa på att åka hem!


3.9 Konkurrens, annan operatör?
jag tycker att vi skall vara tydliga mot SJ - skärper de sig inte, kommer vi aktivt att motarbeta dem:


*kräva att de byts ut mot annan operatör

*lobba för att SJ "byts ut" hos politiker, Näringslivsdepartement, landshövdingen, via de riksdagsledamöter som stödjer oss, kommunpolitikerna...

*arbeta för en gruppstämning mot SJ för uteblivna leveranser av tågtrafik enligt specifikation.

*aktivt arbeta ihop med konsumentverket/KO för att få så skärpta regler som möjligt vad avser reseoperatörernas ansvar gentemot kunder (resegaranti, t ex).

*regelbundet medverka i media (radio, TV, tidningar) med aktiv opinionsbildning mot SJ och Banverket.

Var tydlig: Vårt mål är att pendeltrafiken Uppsala-Stockholm skall bli så bra som möjligt, inte att SJ skall bli så bra som möjligt.
Att stötta SJ med deras (påstådda) strävan att få bukt med problemen är ett medel, inte ett mål.


Japp, om inte SJ visar viljan och förmågan, så bör de bytas ut. Frågan är bara när man skall anse det "bevisat" att de inte gör det... vissa tycker att de borde få en chans till, andra
att SJ borde bytts ut för 15 år sen...


*

Ja, det är dax att byta ståndpunkt och aktivt arbeta för att SJ skall fråntas
koncessionen !


SJs VD, som kommer från cateringbranschen, ser uppenbarligen SJ som ett
Fritidsreseföretag. Jag behöver inte en "veckans kock", jag är nöjd med att
kunna greppa en burgare eller macka innan jag kliver på tåget.

Vi behöver (minst) en transportör som ser som sin uppgift att transportera oss
på utlovad tid till och från jobbet.
3.10 SMS och språk
Fick minst 6 SMS i morse som alla var fel!!!
7:15 skulle gå vid 7:30 och 7:23 vid 7:40.
Åkte själv med 7:23 som avgick vid 7:30
Lokalradio saga "räkna med kraftiga förseningar", SMS informerar om felaktiga tiden, men SJ lyckas att "nästan" hålla tiden.
Varifrån kommer tjänsten?
Vem är författare till meddelanden av typ "för mycket snö mellan vagnarna"?
Ja nog måste vi ta upp om kompensation.


3.11 Sittplatser, andra reseföretags attityder&
Denna vecka har jag kommit för sent varje dag - jag antar att alla ni
andra också har gjort det.
Mina arbetskamrater och chefer undrar om jag ändrat arbetstider... nej
svar jag, men SJ har bestämt sig för att jag ska börja senare - fast jag
får ju inte åka hemifrån senare för det! Den tid vi måste drälla omkring
på stationerna, den trängsel som uppstår på tågen, och att behöva STÅ hela
vägen till Stockholm fast man var i god tid - de obehagen måste
kompenseras på något sätt.
Och de som i åratal har fått stå från Knivsta till Märsta, eller i värsta
fall hela vägen till Stockholm, hur ska de kompenseras? de betalar lika
mycket för sin biljett som de som får sitta. När kompenseras de? När
kommer tågen att ha sittplatser för alla? Och varför kan inte SJ idag som
Affärsbolag göra det de kunde tidigare - d v s vara punktliga? (OK jag vet
att pendlarproblemen fanns även då - men på senare år har alla tåg börjat
strula med tider, inte bara på pendlarsträckorna.)

Om nu SJ ska drivas som ett affärsföretag, då ska de också vara lika
ödmjuka gentemot kunderna som t ex flygbolagen är. Blir man försenad eller
att det strular på ett flyg då får man kompensation. Ibland mat, ibland
kuponger, ibland bonuspoäng om man är s k frequent flyer. Jag har varit
med om att allt detta. Mat vid försenade plan (Brittish Airways och
American Airlines), kuponger värda 400 dollar (SAS, en Brysselresa) vid
ombokning till nästa plan, bonuspoäng när planet fick lov att mellanlanda
på annan ort p g a en sjuk passagerare(American Airlines) - de
bonuspoängen räckte till en enkel biljett till USA.

Men SJ verkar inte bry sig om sina passagerare, vi är tydligen till för
dem. och inte tvärtom.
Om det blir dyrt för SJ att strula kanske de börjar skärpa sig, för det är
ju det vi vill. Vi vill komma i tid. Vi vill veta att tågen kan man lita
på.
Det viktigaste är inte kompensationen - men vi borde kräva ordentlig
kompensation så att de själva inser att de måste bättra sig - det ska var
dyrt att strula!

Dock, de senaste dagarna har i vart fall tågpersonalen gjort allt för att
försöka be om ursäkt - åtminstone på de tåg jag åkt. Men det räcker inte
med deras ursäkter. Vi måste få ursäkter från bolaget, d v s kompensation
och bot och bättring. Det är ursäkter som betyder något.

*

jag håller med dig, och den enda förklaring jag finner till varför SJ inte förmår sig till kundvård á la flygbolagen är att SJ är monopolist.
De behöver inte bry sig om vad vi kunder tycker. Blir du oförskämt behandlad av ett flygbolag, flyger du med nån annan nästa gång. Och så berättar du
det för dina kollegor, så flyger inte de heller med det "oförskämda" flygbolaget. De MÅSTE få dig att gilla deras tjänst. Det behöver inte SJ och banverket.
För dem är vi bara gnällande störningsmoment i vardagen. Går de back, kommer Leif Pagrotzky med en ny miljard i egenkapital, så kan de fortsätta ett tag till
på precis samma sätt som tidigare.


*

jag tror att många på denna lista som jobbar inom det konkurrensutsatta och/eller privata näringslivet slås rätt mycket av kontrasterna mellan våra egna verksamheter och SJ/Banverket -
vi kan helt enkelt inte fatta hur man har "mage" att prestera så bedrövligt hela tiden, och dessutom fortsätta med det år efter år. Det är mycket svårt att begripa
"mentaliteten" hos en mångårig gammal monopolist.


Hur känner de sig när de på t ex fester får frågan om vad de jobbar med? Ljuger de då för att slippa "bråk", eller? Är de stolta över vad de åstadkommer? Känner de att de gjort en bra insats när de går hem från jobbet efter ytterligare en dag med förseningar, elände, strul, förbannade och förtvivlade kunder? Själv skulle jag hamna i livskris om jag hade ett sånt jobb, tror jag....

*

3.12 om bristande info i kundtjänsten
Generellt, alltså. Jag vet inte hur SJ:s kundtjänst jobbar. Men jag tycker definitivt ni ska tala om för SJ vad ni har fått för svar från kundtjänst/trafikinfo när det inte har varit tillfredsställande, så de förstår att dagens information inte alltid är tillräcklig. Föreslå exempelvis att det i rusningstrafik kan vara intressant att även få reda på mindre störningar (exempelvis växelfel, signalfel). Normalt tar man väl bara upp större saker, exempelvis inställda tåg och totalstopp i trafiken. När det är växelfel och signalfel går ju trafiken ändå, men med förseningar, i synnerhet i rusningstrafik då inte marginalerna är lika stora.3.13 Om att få åka X2000 Att låta oss få åka alla tåg utan prut vore det enklaste och lättaste sättet att ge oss lite kompensation för allt strul, både tidigare och kommande. Det kostar ju dem ytterst lite, jag tror nog inte att det skulle bli så att ALLA tar x2000 om det är det de är rädda för!

*

men varför tror de att alla skulle ta X2000? det är de sämsta tågen om man får ståplats (vilket man riskerar om man inte har platsbiljett), de går inte ett dugg
fortare på den korta sträckan UA-STHLM, all statistik visar att X2000 är den tågtyp som är SÄMST på att hålla tiderna...


*
16.10-tåget på fredagar är alltid, utan undantag överfullt!! Kan det
vara nått att ta upp med Gordon?
Mitt tips till nätverket 15.55 går ett tåg mot Falun från spår 7 eller
8. Det är inte x2000 och oftast rätt luftigt!

*

ett allmänt krav från oss är ju att vi skall kunna ta A L L A tåg som går Stockholm-Uppsala och omvänt, oavsett vilket sorts tåg det är. På X2000 kunde Sj ju säga helt sonika, att
de med sittplatsbiljetter till t ex Falun, Borlänge, Sundsvall, Gävle, whatever, har förtur till sittplatserna, för så är det ju redan på t ex 17.25 (som är ett Intercity till Gävle som vi idag får åka med).


*
begriper inte varför SJ ska hålla på att krångla såhär, det är ju bara internt "revirpinkeri" mellan olika delar av SJ, som vi kunder naturligtvis inte ska bli drabbade av.3.14 en vanlig kväll nuförtiden& Och åt andra hållet oxå. Jag har jobbat hemma en del av dagen och skulle åka till Stockholm med 15.40. Inställt. 15.56 hade ny avgångstid till 16.27. 16.10 avgick i någorlunda rätt tid men var cirka tio - elva minuter sent vid framkomsten, något växelstrul. Och i kväll skulle vi åka 19.40, hade fått ny avgångstid till 19.50 när vi kom till centralen, så vi valde 19.55 - det präktiga Falutåget. Nu blev det oxå försenat i kväll eftersom 19.40 ställdes in. 19.55 kom iväg 16 minuter försenat och tappade ytterligare litet eftersom det oxå gjorde stopp i Knivsta. Men till saken hör oxå att när högtalarna först annonserade att 19.40 var inställt, så hänvisade man folket till 20.40, inte ett ord om att det gick ett tåg 19.55 och det är ändå ett som finns med i vår turlista. Den informationen kom dock med andra gången man annonserade att 19.40 var inställt.


3.15 Börja köra bil istället! Efter att ha varit pendlare i flera år så gav jag upp i mars 2002 och började köra bil till Stockholm. Nu när jag läser hur ni som fortfarande pendlar har det så får jag både höjt blodtryck och blir stressad, fast det inte ens drabbar mig personligen längre (har en sambo som pendlar och använder mig just nu av hennes mailadress).

Jag har ett förslag, bra eller dåligt vet jag inte, men, det här nätverket
borde vara ett bra ställe att hitta samåkningsvänner på. De flesta har en
bil och om man är flera som delar bil så blir det billigt att åka. Jag
förstår att det är svårt att anpassa sig efter hur andra vill ha det, men än
värre är det att anpassa sig efter hur SJ har det, med inställda tåg och
annat.

Själv åker jag vardagligen mellan Knivsta och Solna. "Punktlig" avgång
mellan 7,30-8,00 hemfärd oftast mellan 16,00-17,00.

Jag skulle personligen njuta mångfalt om alla slutade betala dyra månadskort
för något som inte funkar.

*

jag tycker att någon sorts samåkningstjänst låter som en bra ide. Flera personer som idag åker tåg kan säkert med minimalt med krångel börja samåka.
Dessutom sätter det press på SJ, om pendlarna organiserar sig i Car pools och liknande. Då försvinner intäkterna, och sånt kan de inte blunda för.


Det finns väl redan nu olika bilpooler och pendlarpooler? Man kanske skulle titta på hur sådana är organiserade och apa efter?


3.16 om haveriet den 7 Februari
Konduktörerna på tåget i morse (07.15) hade det inte lätt! De visste nog stundtals inte mer än vi passagerare. Jag bad en av dem, mer som en markering att jag tyckte att så borde vara och som också någon föreslagit via mailen, om en värdecheck som kompensation - döm om min förvåning när han tog fram ett värdechecksblock och gav mig två värdecheckar på stående fot! Jag berättade det för mina närmsta reskollegor; de gick också och bad om kompensation vilket gick bra. Jag vet inte hur pass vanligt det är att man kan lösa det så här, jag visste ju inte ens om att man kunde göra det utan det var som sagt mer en markering till konduktörerna att så borde vara, men det är något vi (Fredrik) borde ta upp i samtal med SJ - ge oss kompensation direkt på tåget.! Det var fullt praktiskt genomförbart i morse!
Som ett tillägg kan nämnas att det tåg jag åkte med från Märsta i går em var det något strul med (jag har nu inte riktig koll på om det var ett försenat tåg som skulle varit inställt men gick ändå och hann ikapp ett annat tåg som var försenat . . . ) hur som helst var det överfullt när vi steg på i Märsta. Då sade jag till konduktören att jag var trött på att stå och undrade vad han skulle göra om jag satte mig i 1:a klass. Hans svar var, något resignerat (jag tolkade det som ett tyst samtycke till hela den svåra situation vi pendlare har) att det kunde jag göra. Så det gjorde jag.


*

kom just hem efter en mycket lååång dag, var tvungen att jobba över pga 2-timmarsförseningen i morse. Men tro inte att SJ och banverket hade legat på latsidan med förseningarna, inte...
18:40 fr stockholm: försenad, ankom UA 19.45.
19.10 fr sthlm: inställd pga av personalbrist sade flera SMS-meddelanden.
Detta var nog all-time-low i Uppsalapendelns historia. Ni ser själva på hemsidan hur många tåg som havererade. Jag har aldrig varit med om maken.
...och även 20.10 Ua-Sthlm är inställt pga samma skäl. har personalen klappat ihop av dagens inferno, månne?


*
Att folk sitter "inspärrade" på tåg 3 timmar en fredagsmorgon är förskräckligt. Vi kunder har rätt till information och bättre service. Så är det. Inga studiebesök i världen kan skyla över de totala misslyckandet som inträffade i går morse, och det elände som vi upplevt under en dryg veckas tid nu.


Jag har sagt det förut: om inte SJ och Banverket med nuvarande budgetar kan uppfylla det som åläggs dem, så är det den operativa företagsledningens förbaskade skyldighet att gå tillbaka till ägarna och tydligt klargöra detta, sen är det ägarnas ansvar att lösa frågan. Idag mörkar man sitt flagranta misslyckande med uppsalapendeln, eftersom man är så ivrig på att få behålla sträckan, eftersom den är så lönsam. Det är det som är det stora sveket, anser jag.

Men en dialog med trafikledningen skulle kanske kunna leda till nåt bättre, för jag vet inte om de är medvetna om det oerhörda missnöjet som pendlarna har över deras arbete, och framför allt den information som skickas ut genom diverse kanaler. Men det är märkligt att vi som SJs kunder ska behöva gå till SJs leverantörer (som vi inte har några affärsavtal med), och slå näven i bordet och tala om hur vi vill ha det...?

*

När tågtrafiken drabbas av störningar får vi alltsomoftast höra från SJ att det inte är deras fel. Tåget är försenat till perrongen, eftersom underhållet i hagalund tagit för lång tid. Tåget blir stående på banan för att banverket har problem med växlar och signaler etc.

Låt oss för ett ögonblick godta detta. Låt oss bortse från alla de fel som faller under operatörens direkta ansvar, som lokfel efter bristande underhåll och gamla vagnar efter uteblivna inköp, och onödiga följdförseningar pga mindre genomtänkta tidtabeller.

Låt oss anta att SJ gör så gott de kan, men hindras av dåliga leverantörer.

Då undrar jag stillsamt: Varför är det så tyst från SJ:s sida?

Var är kraven på att få byta leverantör av underhållstjänster, om nu den nuvarande missköter sig?

Var är kraven på banverket på fungerande spår och signaler?

Varför går man inte ut hårt och kräver att banverkets ledning och styrelse avsätts, om de inte förmår sköta sin uppgift?

Är man verkligen nöjd med sina underleverantörer, eller är det helt enkelt så att man inte kan hålla en professionell relation med sina gamla kompisar, utan håller dem om ryggen?

Eller är man helt enkelt ointresserad av att möta kraven från sina egna kunder.

*


du sätter fingret på den ömmaste av varbölderna i detta inferno - fram till och med för några år sen var ju alla anställda i dessa nya bolag, SJ AB, TrainMaint, och det statliga affärsverket banverket, kompisar i samma organisation, nämligen gamla statens järnvägar, SJ..


det är helt enkelt så att staten har beordrat SJ att handla tågunderhåll från TrainMaint, stationshustjänster från Jernhusen AB och spår/Signal/info-tjänster från Banverket. De kan inte gå någon annanstans (om det skulle finnas alternativ, vilket det ju då av marknadsmässiga skäl inte gör).

Dessa bolag har ju alla krav på sig att gå med vinst, såsom bolag har. Det innebär att deras fokus i alltför hög grad numera inriktas på att vinstmaximera sitt eget bolag (på de andras bekostnad, således), vilket gör att hela järnvägsverksamheten tappar fokus på nyttan för slutkunden (vi pendlare bl a). Så därför ser det ut som det gör.

Andra tågoperatörer, t ex privata A-train som kör Arlanda Express, kom in senare, har inga gamla kompisband med banverket, och kunde ställa affärsmässiga krav på service från banverket vad gäller spår, växlar, signaler, osv (t ex vite vid försenade tåg). Det kunde inte SJ förmå sig till att göra mot sina gamla kollegor. Och resultatet ser vi ju med önskvärd tydlighet...

*


jag kan bara tala med begränsad erfarenhet av Arlanda Express (har åkt den kanske 20 ggr), men alla de gångerna har det varit fullt blås till/från Stockholm utan några uppehåll, inbromsningar eller krypförningar, vilket är mer än vad jag kan säga om Uppsalapendeln, tyvärr.
3.17 Om visionerna" från SJs VD (i bl a Kupé)

såna här dumheter "visionerade" han ju om i nåt nummer av tågtidningen "Kupé" härom nyssens också - då var det pubvagnar,
diktuppläsningar och jag vet inte vad som stod på önskelistan. Ja, vi behöver kanske en poets tröstande ord under 2-timmarsstoppen
ute på linjen, alternativt att vi ska fyllna till så vi glömmer allt stress. Risken är väl att vi drar på oss alkoholskador, så ofta som vi kan behöva
den sortens "tröst". Vi kanske skulle tillskriva VDn att han kan sluta med sina barnsliga visioner och se till att kärnverksamheten fungerar drägligt först?
För hårt prövade pendlare är sådana där uttalanden nästan en kränkning.


Begär konkreta planer på hur nästa totalkaos skall hanteras. Man får ha viss förståelse för att olyckliga omständigheter kan sabba trafiken. (Som ett ledningsbrott samma dag som snön korkar igen växlarna)
Men man måste ha beredskap för detta. Det duger inte att trafiken havererar en hel dag.


Säg också att SJ måste bestämma sig om de står på sina kunders sida eller inte. Gör de det borde de göra gemensam sak med oss mot politiker, banverk och andra underleverantörer och kräva insatser och skadestånsklausuler.

3.18 om pendlarstrejk
Det mest effektiva skulle vara om vi lyckades få MÅNGA att visa sitt
missnöje med SJ genom att kanske strunta i tåget en speciell dag, vi är
säkert många med bil i garaget som kan tänka sig att köra till jobbet, om så
bara för en dag och dessutom fylla den med andra pendlare. Hur når man då ut
till berörda resenärer? Kanske kan man få ett bilföretag att sponsra en
annons i UNT? Kanske kan man tänka sig att bilfirman även sponsrar med
hyrbilar den här berörda dagen, kanske går det att få till resan med bussar?
Huvudsaken är att tågen går tomma. Jag tror att det skulle ge SJ en
tankeställare. Den här listan och pendlarnätverket är ett utmärkt sätt att
skapa opinion på. Vi är många tillsammans, och starka. Vi är SJ´s kunder,
det är dags att de börjar behandla oss med värdighet.

3.19 Om punktlighetssatsningen i höstas
men det är ju mycket märkligt, att trots fagra löften under flera tillfällen förra året, trots 150 MSEK i punktlighetssatsningar, så ser det ändå ut som igår
när nåt inträffar? För lite information, förvirring, lång tid att få reparera felen, inga eller otillräckliga ersättningsbussar eller andra transportmedel, släppa iväg tåg som man vet kommer att "fastna", katastrofplaner, beredskapsplaner, informationsstrategier, osv osv osv osv.


SJ och Banverket har inte lärt sig NÅGONTING ALLS av trafikinfarkten för drygt ett år sedan - inte ett dugg. Jag vill gå så långt att påstå att det kan inte bero på annat än ren och skär inkompetens från högsta toppen i de bägge organisationerna och nedåt. De vill inte bli bättre, de förmår inte bli bättre, de behöver inte heller bli bättre. För efter att dåvarande näringslivsminister Rosengren hade tagit dem i örat för förra vinterns elände, var det bara att fortsätta ramla på i ullstrumporna precis som förut. Man är ju monopolist, och då sitter man säker, oavsett hur vidrigt man beter sig mot kunderna.

Man kan vrida och vända på detta hur länge som helst, men kommer ändå bara ner till pudelns kärna förr eller senare: om man inte levererar det kunden önskar skall man inte fortsätta med det. Då ska man syssla med något annat. All sund mänsklig verksamhet utgår på något vis från sådana antaganden och "spelregler". Utom SJ och Banverket.


*Viktigt att diskutera med Gordon är ju också hur de hanterar reklamationerna vi haverier typ i fredags. Händer det så händer det, men vi måste ju veta vad som gäller. Det ska inte hänga på hur bra man formulerar sig. Sen MÅSTE de ju göra nått åt den långa handläggningstiden. Jag tycker absolut att vi kan säga att vi aktivt kommer att verka för ett byte av operatör.

Bra idé att skriva till VD och förklara hur hans uttalanden ser ut i
våra ögon.Han vet nog inte mycket han heller om sträckor som vår, där
folk åker varje dag.

Hear, hear...
Målet är snabba, täta, bekväma och framförallt pålitliga transporter mellan Uppsala och Stockholm, till rimligt pris. (Om inte spårtrafiken kan pressa priserna under swebus, så ifrågasätter jag faktiskt järnvägens existensberättigande överhuvudtaget)


Som jag skrivit tidigare, så kan man ju alltid påminna uppsalas kommunpolitiker att det sitter omkring tio "musikens hus" om året i kommunalskatt på pendeln...
Det om något borde väl intressera.Vissa "olyckliga" och "otursamma" händelser, kanske inte bara är otur.
Förra året skrev en tågmästare från Borlänge en mycket bra debattartikel om en rad händelser som man tror att man kan ha förståelse för.
Men,.....
Ledningar som går av för att träd faller ner osv, men så enkelt är det inte sa tågmästaren mycket klokt och eftertryckligt.
De flesta oturshändelserna beror på dåligt och eftersatt underhåll.
Förr i världen såg banvaktaren trädet som hängde ner och kunde bli en fara. Han fällde det då åt andra hållet innan något oturligt hände!!
Loket som får "lokfel" - varför det? Jo nio gånger av tio p.g.a. bristande underhåll osv...
Ett seriöst och professionellt företag inser det!
Det är trots allt skönt att det inte i lika hög omfattning plötsligt blir "flygplansfel" på flygplanen i luften...som vad gäller frekvensen på "lokfel".
Mvh


naturligtvis är det eftersatt underhåll som spökar.

(Lite "skvallerartat"): på en fest träffade min bror en lokförare på SJ för något år sedan - denne började efter en stund berätta om hur det går till i järnvägsbranschen. När det gäller underhåll har
allt dragits ner till ett minimum, så att man precis klarar säkerhetskraven. När bolagiseringen genomfördes, såldes alla gamla reservdelslager till loken ut till nåt bolag i Tyskland. När ett lok pajar i Stockholm får man således numera köpa in delar därifrån. Det ser förvisso bra ut i räkenskaperna (ingen dyr lagerhållning) men är naturligtvis knappast optimalt ur tillgänglighetssynpunkt. Ett exempel på när bolagisering inte nödvändigtvis löser problemen.


Nuvarande vagn- och lokpark är väl inne på sista versen, och jag tror nog att de nya tågen, när de väl kommer i trafik, kommer att kunna minska lok- och vagnfelsfrekvensen. Däremot kvarstår signalfel, växelfel, spårbrist, nedrivna kontaktledningar osv.


3.20 om säkerhet
Åkte igår med 16.40-tåget från Stockholm. När tåget precis började rulla från Arlanda vaknade killen mitt emot mig till och tittade sig förskräckt omkring. 'Jävlar, jag ska av här!' skrek han, tog sin väska och sprang ut från från vagnen. Eftersom tåget vid det laget rullade i god spring-takt väntade jag på att killen svärande skulle komma tillbaka men det gjorde han inte. Istället började det dra kallt genom hela vagnen och när jag efter en stund gick och tittade efter stod dörren ut vidöppen. Killen hade uppenbarligen fått upp den och lyckats kasta sig ut. Jag letade upp tågpersonalen som i sin tur meddelade föraren att stoppa tåget omedelbart. Det hade redan gått så lång tid då att stoppet inte skedde förrän i Knivsta där vi sedan blev stående i 20 minuter medan SJ-människor blev inkallade för att kontrollera dörren. Bortsett från att killen som hoppade med all sannolikhet skadade sig, så undrar man över SJ:s säkerhet. Ska verkligen ett tåg kunna gå med full fart med en dörr helt öppen? Tilläggas bör att vagnen var av den äldsta typen där dörrarna allt som oftast hålls helt låsta vilket i sig känns som ett säkerhetsproblem. Hur länge ska SJ få lov att fortsätta köra med sin uråldriga tåg?3.21 Om överfulla avgångar och X2000


jag tycker vi borde lägga till som krav på SJ att vi vill ha ordentligt med "påstigningstid" på tågen!
Att ett tåg kommer in precis strax före avgång till Sthlm C (alla tåg på perrong 17/18 samt vissa som ständigt kommer "sent från Hagalund") innebär
trängsel, otrivsel, huggsexa om platserna ombord o s v. Ett krav borde vara att tåget står inne 20 minuter före avgång, som det gjorde förr, då
de flesta tåg bara gick fram och tillbaka Uppsala-Stockholm. Då ankom alltid tågen t ex kl. x.50, släppte av passagerare, stod inne och tog ombord nya passagerare till (x+1).10 då de avgick igen. Risken för förseningar är lågt i ett sånt system, för det finns lite luft i tabellen också. Folk kan stiga ombord i lugn och ro.3.22 Om (ev) nya tåg&?
Jag tror vi får vänta länge, länge, länge på de utlovade nya tågsätten som skall trafikera märlardalen. Nedan ett kort citat ur SJs bokslutskommuniké 2002, släppt 20030218:
"Leverans av de nya tågen för mälardalstrafiken kommer att försenas minst sex månader, vilket kommer att betyda att trafikstarten med dessa fordon försenas."


Å andra sidan skriver man något som man kan tänka på när man står på 17.10-tåget:
"För att förbättra koncernens lönsamhet pågår ett omfattande program där bland annat administrativa besparingar och anpassningar av tidtabellen till efterfrågan ingår. "


Sedan säger man följande, vilket man kan tänka på nästa gång man blir sittande utanför Uppsala med lokskada:
"Underhållskostnaderna har ökat mer än utbudet p.g.a. kvalitets-förbättrande insatser på fordonsparken."


Här tycker man att man blivit bra med färre försenade tåg, men man sätter in ersättningstrafik för inställda tåg.....undrar vart:
"Tågens punktlighet har förbättrats jämfört med föregående år, men antalet försenade tåg är alltjämt otillfredsställande, vilket medför höga kostnader i form av kostsam ersättningstrafik."Vad trött man blir....bara floskler, som innan IT-bubblan sprack....3.23 Om olika priser men samma biljett


En sak som jag tycker vi borde ta upp är detta med olika pris på "samma2
biljett.
Om jag har ett TIM-kort med 2vanligaste resan" d v s inte månadskort, så
blir det lite fel om man är två som reser.
Säg att vi är två som ska betala med samma kort; jag visar kortet för min
biljett, och får plocka ut en pappersbiljett (kvitto) för den andra
personen. Priserna blir olika! I alla fall om man åker under lågpristiden.
Det avlästa priset blir med rabatt, men inte på den andra biljetten! detta
borde korrigeras. Åker man flera på samma kort, vid samma tid borde man få
samma rabatt! det kan de ju till och med fixa på stadsbussarna i Uppsala.

Sen borde det inte vara så att att man måste vänta till rätt klockslag för
att få det lägre priset.
jag vet inte om jag har rätt tider nu, men principen är den samma.
Jag ska åka med tåget som går 09.10. Fr o m 09.00 är det ett lägre pris
som gäller. Men, visar jag kortet före 09.00 d v s 08.59 t ex, så dras det
ordinarie pris, trots att inget tåg går före 09.00 - det borde var
avgångstiden som gäller när pengarna dras. jag och flera med mig, brukar
stå och vänta på att klockan skall bli efter 09.00 för att kunna få rätt
pris.
Som det är nu kan jag givetvis utnyttja rabatten åt andra hållet också, om
lågpris slutar att gälla 15.00 så kan jag visa kortet före 15 och får då
åka billigare än de som visar kortet efter 15.00. och det blir ju fel...
lika fel som att behöva betala fullt pris trots att tåget avgår under
lågpristid.

(Jag brukar använda ett sådant här kort ibland, när jag inte köper
månadsbiljett p g a att jag ska ha semester e dy mitt i en period, och då
vill jag inte köpa ett månadskort för fullt pris, och sen kanske utnyttja
det i 12 dagar eller så.)

Kraven bör alltså vara:
Vid användande av TIM-kort laddade för vanligaste resan:

Samma pris på alla biljetter man köper på samma kort vid samma tidpunkt.

Ska man åka med t ex 09.10-tåget ska man inte behöva vänta på att klockan
ska slå om till 09.00 för att få det lägre priset - avgångstiden för tåget
ska gälla och inte stämpeltiden!


3.24 Orimligt med samma priser&
Det som SJ måste kunna erbjuda oss är ekonomisk kompensation. Det är inte
rimligt att ett månadskort för december eller januari ska kosta lika mycket som
ett månadskort för juni när man tappar en arbetsdag per månad (motsvarar
ungefär halva månadskortskostnaden för någon med genomsnittlig inkomst) på
förseningar under vinterhalvåret.


Mitt förslag är att man antingen sänker månadskostnaden under vintern eller
inför ett system där varje försening på över t.ex. 20 minuter innebär att en
dag på nästa månadskort blir gratis. Om man råkar ut för en försening kan
månadskortet gå att stämpla precis som TIM-korten stämplas i dagsläget. Detta
gör att det inte går att fuska till sig ersättning (om man inte varit med på
tåget). Detta system skulle inte göra att man blev mindre irriterad över att
inte komma till jobbet, men man skulle åtminstone inte behöva lida lika hårt
ekonomiskt.3.25 Om akutunderhållet på X2000
Man kan undra om SJ inte har sådan koll på fordonstatusen att man med omedelbar verka måste påbörja underhållsarbete.
Nu var det inte SJ:s förmåga att underhålla fordon utan kompensationen till kunderna med kort som man tydligen planerar. Nedanstående är utdrag ur Aftonbladet i dag:
"Tills alla hjullager är utbytta kommer tågen att köra saktare i kurvorna också. Enligt Jan Forsberg innebär det förseningar på cirka 10 minuter mellan Göteborg-Stockholm och på uppemot 20 minuter på sträckan Malmö-Stockholm.
Det är tänkt att kunderna som drabbas ska få kompensation, bland annat genom att månads- och årskorten förlängs.
För det ekonomiskt hårt prövade SJ innebär detta stor förluster i minskade biljettintäkter.
- Vi tvingas tacka nej till en hel del resenärer. Det kommer att kosta oss ungefär 60 miljoner kronor i minskade intäkter, säger Jan Forsberg."


Varför är det inte så här för oss pendlare Stockholm-Uppsala, att vi får förlängda kort vid förseningar? Kan man på ena stället måste man kunna på andra stället. Gordons högste chef har ju här bevisat att det går. Ta det med till henne vid nästa möte.

3.26 Skillnad i pris mellan årskorten
hade jag haft ett årskort på SJ och pendlat med X2 från Uppsala till Stockholm så hade jag fått en månad till, liksom mina kollegor som pendlar Göteborg-Stockholm.
Och skillnaden, varför det är så för den ene men inte för den andra, den är det inte vi som skall förklara utan det är SJ:s jobb. För 30 000 kr åker jag fritt vartsomhelst med SJ, för 20 400 åker jag endast mellan Uppsala och Stockholm. Som vi tidigare konstaterat så är Stockholm-Uppsala en fet kassako för SJ.


3.27 Orimligt lång svarstid
SJ har ingen policy eller rutin för hantering av klagomål. När det tar fem
(FEM!) månader att svara på klagomål så anser jag att Kundtjänsten inte
existerar.
En liten gest i form av exempelvis rabattkuponger, som går att använda på
ett vettigt sätt, som rutinmässigt skickas ut snabbt till missnöjda kunder
skulle innebära ett lyft både för dem & för oss kunder. Vi blir glada när vi
får respons, känner oss lite nöjdare (läs; mindre missnöjda) med SJ och
fortsätter pendla med SJ ett tag till. SJ får rull på sin klagomålshantering
& slipper sitta med gamla ärenden & kan klara att svara på nya (för de
kommer att fortsätta eller hur?) inom en rimlig tid. Kundtjänsten i Kramfors
skulle kanske tom få en del positiva reaktioner i stället för att vi ska
ringa dem och ropa 'Nu får ni svara nån' gång!', i ganska högt tonläge när
man märker att inget annat fungerar. Vet ni förresten att det är därför de
inte svarar med sina efternamn när man mailar dem? De känner sig hotade! Nog
borde det i sig motivera en förändring?

Är det här så svårt att förstå? Alla andra företag som har kunder har ju
begripit det här för länge sedan! De har räknat på en generell garanti (sen
spelar det mindre roll vilken tjänsten/produkten är) och det ÄR faktiskt
billigare i längden.

3.28 Kortsiktighet, amatörmässigt

det som återigen slår mig när det gäller den senaste nyheten om X200 är den _häpnadsväckande_ amatörmässigheten som finns i SJs företagsledning.

"Hoppsan, det fattas visst en miljard i kassan".

"Ojdå, nu måste visst alla tåg repareras, det var ju tråkigt, då kan vi ju inte köra några passagerare".

"Nu måste vi ställa in lite tåg mellan Uppsala och Stockholm, öfr vi har inte råd att köra dem längre."

Det är fullkomligt obegripligt att sånt här inkompetent ledarskap får fortsätta år efter år. Jag upprepar att om SJ hade varit ett konkurrensutsatt företag på den fria marknaden, hade de med nuvarande management-kompetens blivit frånåkta av samtliga konkurrenter och således konkurrsfärdiga för länge länge sedan.

Vad blir nästa "överraskning" från SJ? Halvering av tågen på Stockholm-Uppsala? Chockhöjningar av biljettpriser? Nä, visst ja, sånt är ju inga överraskningar, för det sker ju hela tiden.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] uppdaterad agenda inför möte med SJ 25/2