[uppsalapendeln] personlig statistik?

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 21 Feb 2003 12:22:46 +0100

Hej nätverket, kan vi hjälpas åt med detta? Är det någon som har lite fakta i form av bokförda personliga väntetider, eller liknande?

(se nedan!)
/F

-------- Original Message --------
Subject: Re: [Fwd: Re: [uppsalapendeln] Re: SMS]
Date: Fri, 21 Feb 2003 12:18:24 +0100
From: Catharina Rehn <catharina.rehn@xxxxxxxxx>
To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
References: <5.1.1.6.0.20030221101216.01fd68c0@xxxxxxxxxxxxxx>Lite statistik över hur många arbetstimmar som spenderas på perronger och stillstående tåg, särskilt i rusningstid. Något om den psykiska påfrestning det innebär att inte veta om tåget går i tid som gör att man måste ta tåg som går både en och två timmar tidigare. (Det kan jag förstås skriva om det själv, men i och med att det varit uppe på listan så tänkte jag att det kanske tar lite mer skruv om vi säger det som "organisation" och inte som privatperson) Att tabellen ändras utan förvarning. Sådant som gör det svårt att sköta sitt jobb helt enkelt. Sedan kan jag komplettera med lite forskning på området. Det finns ju åtminstone en studie som visar att den ovisshet man lever med som pendlare kan vara skadlig.

Vad tror du om det? Ska man ha med något mer?

/Catharina

At 11:29 2003-02-21 +0100, you wrote:
vad är det du behöver i form av "input" ?

/F


Catharina Rehn wrote:


Nej inte ännu. Funderade just på om jag skulle skriva igen och fråga :-) Vad tror du om idén?

/Catharina

At 09:08 2003-02-21 +0100, you wrote:

hej, fick du nån respons på detta?

/F


-------- Original Message --------
Subject: Re: [uppsalapendeln] Re: SMS
Date: Fri, 07 Feb 2003 10:12:30 +0100
From: Catharina Rehn


To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx
CC: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
References: <0H9W00GG19AGVQ@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx>

Hej Fredrik!


cc: hela listan

De senaste dagarna har verkligen varit hopplösa. Och vi vet ju alla att
detta inte bara är ett "vinterproblem" vilket SJ gärna påstår, utan att
bemanningsproblem m.m. gör att tåg ställs in på sommaren osv. osv...

Jag arbetar på Karolinska Institutet, och det finns det många, många andra
pendlare som gör. Jag frågade därför den administrativa chefen på min lilla
del av institutet, om inte KI kan tänka sig att klaga på att deras
anställda utsätts för ständiga förseningar, och den psykiska stress som
uppstår av att man inte kan planera sitt resande alls. (KI har trots allt
som mål att förbättra hälsan i världen :-) Hon sade att hon mycket väl kan
tänka sig att ta upp frågan och bad om lite statistik och annat bra underlag.


Skulle du som är bra på att formulera dig kunna tänka dig att sätta ihop
detta och skicka det till henne? Hon heter Kerstin Tyllström och har
adressen kerstin.tyllstrom@xxxxxxxxxx

Tror ni andra att era arbetsgivare skulle kunna tänka sig att göra samma
sak? Det kanske kan hjälpa lite i alla fall, åtminstone vad gäller att
påverka politikerna.

Mvh,
Catharina Rehn

=======================================================
Catharina Rehn
catharina.rehn@xxxxxxxxx

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket    Karolinska Institutet
University Library
Box 200
171 77 Stockholm
tel: 08-524 84 054
fax: 08-524 84 301
http://kib.ki.se


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] personlig statistik?