[uppsalapendeln] Re: förslag till slutlig version

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 21 Jan 2003 11:05:57 +0100

Men det är först när man kommer fram som man vet att det blev mer än 30 minuter.
Borde vi inte kräva pengarna tillbaka direkt (80:-)?

----- Original Message ----- 
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>

> * Alla tåg ska avgå och ankomma i tid! Ersättning för alternativt färdsätt 
> skall utgå
> om tågen trots allt skulle vara försenade 30 minuter eller mer.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: