[uppsalapendeln] Ang: Re: förslag till slutlig version

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Tue, 21 Jan 2003 11:14:10 +0100

Valde 30 minuter för jag har för mig att det är den tiden som SL har satt
som villkor, för ersättningsresa och då kan man hävda att principen är
etablerad. Men poängen är ju i första hand att passagerarnas
ersättningsrätt ska ha en så avskräckande effekt på SJ att tågen både
kommer och går i rätt tid. Jag vill hellre komma fram i tid än få extra
80-kronorskuponger. Rent administrativt kan det lösas så att konduktörerna
har en binge kuponger med sig att dela ut direkt på det försenade tåget.
Kuponger som antingen kan lösas in direkt eller användas i kassa nästa gång
man köper biljett. Och då ska man ha "automatpriset" det är ju inte
passagerarens fel att man måste gå till kassan och köpa biljett i det
fallet.
Hälsn
K


                                        
          
          "Dmitrij Sharapov"                     
          
          <dmitrij_sharapov@hotmail    Till:  
<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>    
          .com>              Kopia:           
          
          Sänt av:             Ärende:   
[uppsalapendeln] Re: förslag   
          uppsalapendeln-bounce@fre    till slutlig version    
          
          elists.org                         
          
                                        
          
                                        
          
          2003-01-21 11:05                      
          
          Sänd svar till                       
          
          uppsalapendeln                       
          
                                        
          
                                        
          
Men det är först när man kommer fram som man vet att det blev mer än 30
minuter.
Borde vi inte kräva pengarna tillbaka direkt (80:-)?

----- Original Message -----
From: "Fredrick Beste" <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>

> * Alla tåg ska avgå och ankomma i tid! Ersättning för alternativt
färdsätt skall utgå
> om tågen trots allt skulle vara försenade 30 minuter eller mer.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: