[uppsalapendeln] förslag till slutlig version

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 21 Jan 2003 10:34:11 +0100

av debattartikeln - tänker skicka den till DN, SvD, UNT, så får vi se om den 
kommer in.
I princip mitt utkast + Kerstins ändringar, och jag lade dessutom till sista kravpunkten "Om inte SJ kan 
levererar rimlig service bör nån annan få ta över".

Tyck till om detta nu så skickar jag in den i eftermiddag om ni tycker den är OK.

/F


SJs nya tidtabell - ett slag i ansiktet på pendlarna! ======================================================

Den 6 januari trädde en ny tidtabell i kraft på den under senare tid så
flitigt omdebatterade SJ/Uppsalapendeln.
Döm om vår förvåning när vi fick se vad den innehöll! Vi trodde nämligen
att något av all kritik som riktats mot SJ hade gjort intryck? Men
näppeligen!

*Över 20 avgångar per vecka är indragna. Detta utan någon som helst
kompensation till dem som t ex hade utestående periodkort (de hade ju
faktiskt köpt biljetterna i tron att de skulle få "utlovad vara" men
istället dras tjogtalet tåg nu in.) För alla resenärer blir det ju istället en de-facto-prishöjning - färre avgångar till samma pris...


*Folk som ämnar arbeta eller roa sig på kvällstid ska uppenbarligen inte
ta tåget - efter kl. 20.00 finns nu bara sporadiska tågavgångar, och
de flesta av dessa kommer söderifrån (Eskilstuna?) vilket också betyder
att de är försenade i 9 fall av 10, vilket i sin tur betyder extra
väntan om man behöver ta stadsbuss i Uppsala efter att man klivit av tåget. Synkronisering av trafik mellan de olika företagen i TiM? Naturligtvis inte! Kvällsskiftet på jobbet eller teater i Stockholm? Glöm det!


*Bor man i Knivsta eller Märsta eller vill arbetspendla dit och
därifrån återstår i princip bara en sak - skaffa körkort och bil!
För med SJ/Uppsalapendeln har det nu blivit hart när omöjligt att arbetspendla, inte ens folk med total flextid finner det förenligt med en rimlig stressnivå. Från t ex Märsta och norrut går nu tågen ungefär var tredje timme kvällstid. Missar man sin ståplats på det överfulla 19.30-tåget får man snällt vänta tills nästa tåg stannar,
kl. 23, alltså 3,5 timmar senare! Fullkomligt horribelt!


De få kvällståg som de facto avgår går istället via Arlanda, där det
någon enstaka gång går av någon förlupen Eskilstunabo, som av outgrundlig
anledning inte velat byta till Arlanda Express på Stockholm Central.
Sådana resenärer prioriteras alltså in absurdum. Ska man skratta eller
gråta? Vilket annat trafikföretag skulle ens komma på tanken att prioritera
ströresenärer framför stamkunder? Flera pendlare har nu lämnat tillbaka
sina kort eftersom de med de nya tiderna inte längre kan nyttja tåget för sina 
dagliga
arbetsresor. Är det så vi vill att tågtrafikutvecklingen i Sverige ska
te sig? Vad säger politikerna?

*Häromkvällen havererade hela SJs datorsystem - det gick inte att köpa biljetter på det sätt som anvisats, i de blåa "pelarautomaterna". Vad gjorde SJ då? Uppvisade flexibilitet och lät
kundens nytta stå i första rummet? Naturligtvis inte! Med sedvanligt
fyrkantig byråkratisk nit tvingade SJ passagerarna att lösa
biljett ombord på tåget, och dessutom betala den straffavgift som är
förenad med det. Kunderna straffas när SJs utrustning mankerar. Svårslagen
fräckhet. Alla resenärer hänvisades med sina klagomål till "Kundtjänst"
efter tågresans slut, för att köa bland de hundra andra som också fått
betala extra, om kundtjänst över huvud taget råkade ha öppet vid den
aktuella tidpunkten. Annars göra en extra vända till stationen för att få
tillbaka sina pengar. Är man extra tålmodig, kan man i stället skicka ett
brev till SJs kundtjänst i Krylbo. Därifrån kan man i bästa fall se fram
emot ett svar inom fem - åtta månader. I bästa fall, alltså. Vissa får
aldrig svar.


*Uppenbarligen ämnar SJ nu köra hela sin kassako i botten, för att  i
ett sista krampaktigt försök klämma ut de sista pengarna ur en sedan
länge havererad kommunikationsrutt. Vi vet alla hur ansträngd SJs
ekonomi är, och det är bara alltför tydligt att man nu tänker
(miss-)bruka hela sin monopolställning och låta alla resenärer utan
realistiska alternativ (dvs pendlarna) stå för en oproportionerlig del av
detta underskott. Resten får naturligtvis skattebetalarna pytsa upp. Det
är dyrt för Sverige att ha SJ - mycket dyrt, både för enskilda och för
landet som helhet!

Pendlarnätverket Uppsala-Stockhom upprepar sina krav:
------------------------------------------------------

* Bättre förbindelser mellan de två storstäderna - även kvälls- och
nattetid!

* Alla tåg ska avgå och ankomma i tid! Ersättning för alternativt färdsätt skall 
utgå
om tågen trots allt skulle vara försenade 30 minuter eller mer.

* Informationen till resenärerna måste förbättras avsevärt, i synnerhet
vid trafikstörningar.

* Inga prishöjningar kan överhuvudtaget komma i fråga förrän ovanstående
krav är uppfyllda!

* Kan inte SJ levererar rimlig service bör någon annan operatör få ta över!För Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm

Fredrick Beste
Kerstin Ramden
m fl.
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: