[uppsalapendeln] dagens försening

  • From: Kristina Grönholm <kristina.gronholm@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 13 Mar 2003 17:15:09 +0100

För tredje dagen försenad hemresa, denna gång 15.10. Dock angavs skälet på ett 
annorlunda sätt.

Tåget kom in vid avgångstid. Ombord på tåget får vi informationen att det tagit 
en halvtimme att köra tåget från Hagalund till Centralen "på grund av dålig 
trafikledning". "Vi beklagar att vi måste jobba med så olämpliga personer på 
Banverkets trafikledning - det är inte deras starkaste lag som jobbar i dag." 
När tåget kört några meter meddelas att "vi får stoppsignal för att släppa fram 
Arlandatåget, som nämnda trafikledning tycker är viktigare att släppa fram". 
Under resans gång beklagas förseningen, som "för en gångs skull inte beror på 
SJ utan på Banverket, som missköter signalerna", enligt högtalarrösten. Tåget 
ankom Uppsala 10 min för sent.

Så kan det också vara ibland - huvudsaken att det blir förseningar, tydligen.

Kristina

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] dagens försening