[uppsalapendeln] Re: Ang: [Fwd: Till ledamöterna i Järnvägsutredn ingen!]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 13 Mar 2003 15:56:19 +0100

...och till konsumentverkt skickade jag våra "ögonvittnesskildringar", de har ju stältl tuffa krav på Sj angående resegarantier, förhoppningsvis kan våra 80 (!) sidor skildringar av hur vi blir behandlade tjäna som "eldunderstöd" i den aktiviteten, Så därför:

SKICKA IN ALLT SOM NI ÄR MED OM TILL HEMSIDORNA!!!! Det är enda chansen att det blir förbättringar!!

/F


Kerstin.Ramden@xxxxxx wrote:


Jättebra Fredrick, vi behöver bygga allianser överallt.
Hälsningar
Kerstin


Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx Till: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm son.se> <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx> Sänt av: Kopia: uppsalapendeln-bounce@fre Ärende: [uppsalapendeln] [Fwd: Till elists.org ledamöterna i Järnvägsutredn ingen!] 2003-03-13 14:58 Sänd svar till uppsalapendeln

för info!. bifogat var:* Presentationen av nätverket (samma som trafikutskottet fick förut) * Ögonvittesskildringarna" av hur det är på Uppsalapendeln som jag sammanställde för några veckor sedan./F-------- Original Message --------
Subject: Till ledamöterna i Järnvägsutredningen!
Date: Thu, 13 Mar 2003 14:56:20 +0100
From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
Organization: Ericsson Utvecklings AB
To: jan.brandborn@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
lars.hellsvik@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pia.bergdahl@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
lovia.hansson@xxxxxxxxxx, peeter.puusepp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
mattias.steen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
karl.silfwersward@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, asa.tysklind@xxxxxxxxxxxx,
anita.arnell@xxxxxxxxxxxxxxx, anders.iacobaeus@xxxxxxxxxx,
stig-arne.ankner@xxxxxx, tom.andersson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
stefan.back@xxxxxxxxxxxxxx, maria.braun@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
sven.barstrom@xxxxxxxxxxxx, lotta.danin@xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
lena.ericson@xxxxxxxxxxxx, peter.faldt@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
lars.hallsten@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dick.ivarsson@xxxxxxxxxxxxxxx,
kersti.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
henrik.kjellin@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
helena.leufstadius@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
ulrika.rosenberg@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, peder.wadman@xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
par-erik.westin@xxxxxxxxxxxxxxxPå uppdrag av Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm vill vi förvissa oss
om att arbetspendlarnas perspektiv kommer fram i nuvarande
järnvägsutredning!

bifogat detta mail är:

* beskrivning av bakgrunden till pendlarnätverkets existens,  våra krav
på persontransporterna  Uppsala-Stockholm, samt

* en samling "ögonvittnesskildringar" av hur människor idag behandlas
av nuvarande operatören (SJ/Uppsalapendeln, del av TiM-trafiken).Vår förhoppning är att dessa synpunkter skall beaktas i
Järnvägsutredningens kommande arbete - vi har ju redan via media sett
lovande inslag som t ex skärpta krav på  kompensation till resenärerna.


Nätverkets hemsidor finns på:


http://www.travel.to/uppsalapendeln


Med vänlig hälsningFredrick Beste, Uppsala


kontaktperson
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: Ang: [Fwd: Till ledamöterna i Järnvägsutredn ingen!]