[uppsalapendeln] SV: dagens försening

  • From: Ulf Ivarsson <ulf.ivarsson@xxxxxx>
  • To: "'uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx'" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 13 Mar 2003 17:27:01 +0100

Jag har hört tågpersonalen klaga på Banverket förut. Det här är ett typiskt
exempel på ett företag i kris. Om personalen i ICA-butiken skulle börja
urskulda sig och säga att deras underleverantörer producerar livsmedel av
undermålig kvalitet skulle vi som kunder omedelbart ta konsekvenserna och
byta butik.
 
Vi köper resetjänsten av SJ, alltså är det de som har ansvaret. Jag förstår
att personalen i dessa orostider (revisorskritik, konkurshot etc) vill
flytta skulden vidare men att de inte klarar trycket utan öppet skyller på
sin underleverantör tyder bara på att företaget som helhet har tappat
greppet.
 
Vad gör tågpersonalens närmaste ledning? Får personalen stöd för att hantera
en utsatt situation? Eller uppmuntras personalen att klaga på Banverket? Är
det utöver förseningsmeddelanden också företagsintern politik vi ska lyssna
på i de skrälliga högtalarna?
 
/Ulf Ivarsson
 
 

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Kristina Grönholm [mailto:kristina.gronholm@xxxxxxxxx]
Skickat: den 13 mars 2003 17:15
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] dagens försening


För tredje dagen försenad hemresa, denna gång 15.10. Dock angavs skälet på
ett annorlunda sätt.
 
Tåget kom in vid avgångstid. Ombord på tåget får vi informationen att det
tagit en halvtimme att köra tåget från Hagalund till Centralen "på grund av
dålig trafikledning". "Vi beklagar att vi måste jobba med så olämpliga
personer på Banverkets trafikledning - det är inte deras starkaste lag som
jobbar i dag." När tåget kört några meter meddelas att "vi får stoppsignal
för att släppa fram Arlandatåget, som nämnda trafikledning tycker är
viktigare att släppa fram". Under resans gång beklagas förseningen, som "för
en gångs skull inte beror på SJ utan på Banverket, som missköter
signalerna", enligt högtalarrösten. Tåget ankom Uppsala 10 min för sent.
 
Så kan det också vara ibland - huvudsaken att det blir förseningar,
tydligen.
 
Kristina

Other related posts: