[uppsalapendeln] Re: SV: dagens försening

 • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 13 Mar 2003 18:08:34 +0100

tja, skillnaden för SJs del är ju att hur mycket BV än missköter sina åtaganden, kan SJ inte byta underleverantör. Och BV vet naturligtvis om det.

Jag tror att det sakta har börjat sprida sig krismedvetande inom SJ - det gäller deras hela existens nu. Jag tror att de allra flesta i "marktjänsten" inget hellre vill än att kunna leverera goda tjänster och se nöjda pendlare kliva av och på tågen, men nuvarande ledning och marknadssituation möjliggör inte det. I nyheterna idag talas det t o m om konkurs och likvidering av bolaget!

Men visst, det är otroligt oprofessionellt att skylla på underleverantörerna.

/F


Ulf Ivarsson wrote:


Jag har hört tågpersonalen klaga på Banverket förut. Det här är ett typiskt exempel på ett företag i kris. Om personalen i ICA-butiken skulle börja urskulda sig och säga att deras underleverantörer producerar livsmedel av undermålig kvalitet skulle vi som kunder omedelbart ta konsekvenserna och byta butik.
Vi köper resetjänsten av SJ, alltså är det de som har ansvaret. Jag förstår att personalen i dessa orostider (revisorskritik, konkurshot etc) vill flytta skulden vidare men att de inte klarar trycket utan öppet skyller på sin underleverantör tyder bara på att företaget som helhet har tappat greppet.
Vad gör tågpersonalens närmaste ledning? Får personalen stöd för att hantera en utsatt situation? Eller uppmuntras personalen att klaga på Banverket? Är det utöver förseningsmeddelanden också företagsintern politik vi ska lyssna på i de skrälliga högtalarna?
/Ulf Ivarsson


  -----Ursprungligt meddelande-----
  Från: Kristina Grönholm [mailto:kristina.gronholm@xxxxxxxxx]
  Skickat: den 13 mars 2003 17:15
  Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  Ämne: [uppsalapendeln] dagens försening

För tredje dagen försenad hemresa, denna gång 15.10. Dock angavs
skälet på ett annorlunda sätt.
Tåget kom in vid avgångstid. Ombord på tåget får vi informationen
att det tagit en halvtimme att köra tåget från Hagalund till
Centralen "på grund av dålig trafikledning". "Vi beklagar att vi
måste jobba med så olämpliga personer på Banverkets trafikledning
- det är inte deras starkaste lag som jobbar i dag." När tåget
kört några meter meddelas att "vi får stoppsignal för att släppa
fram Arlandatåget, som nämnda trafikledning tycker är viktigare
att släppa fram". Under resans gång beklagas förseningen, som "för
en gångs skull inte beror på SJ utan på Banverket, som missköter
signalerna", enligt högtalarrösten. Tåget ankom Uppsala 10 min för
sent.
Så kan det också vara ibland - huvudsaken att det blir
förseningar, tydligen.
Kristina


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: