[uppsalapendeln] Re: Webben

  • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 8 Feb 2004 11:27:47 +0100

Det låter ju kanon!
Som sagt så är det JSP-sidor, fixar du det?
Jag skulle kunna skicka en zipfil med sidor+bilder så kan vi se att allt
fungerar!

Och du har rätt i att det vore bra om det kunde vara några några stycken som
uppdaterar sidorna. Om det är fyra stycken så behöver man uppdatera dem i
gång i månader var bara. Några som kan tänka sig detta?

/Jöns-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Markus Harnvi
Sent: den 6 februari 2004 10:51
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] WebbenHej!

Jag kan tänka mig att husera webben på min server. Jag har inte tid att
sköta löpande uppdateringar, men det finns säkert nåt sätt att lösa så en
grupp kan dela på den bördan.

    /Markus


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: