[uppsalapendeln] Webben

  • From: "Markus Harnvi" <lists@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 6 Feb 2004 10:51:26 +0100 (CET)

Hej!

Jag kan tänka mig att husera webben på min server. Jag har inte tid att
sköta löpande uppdateringar, men det finns säkert nåt sätt att lösa så en
grupp kan dela på den bördan.

    /Markus


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: