[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Re: SV: SV: Igår ]

  • From: Leif Lagerstedt <lagerstedt@xxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 06 Feb 2004 21:47:51 +0100


Självfallet skall vi bråka vidare. SJ:s privata inbördeskrig mellan de olika resultatenheterna får inte tillåtas inverka på oss, SJ:s kunder, och den service vi har rätt att kräva av dem. Ett fullt X 2000 mellan Stockholm och Uppsala kan ju inte på något vettigt vis trassla till det. Efter Uppsala är det halvfullt igen. Men självfallet skall vi lämna sittplatsen utan vidare till dem som åker längre än till Uppsala. Och vi skall akta oss för att sno tidningar, begära servering o.d. Just det används nu internt som förevändning för att bli av med pendlarna. Jag har flera gånger hört sådana kommentarer och en och annan eftersläng om om oss årskortsinnehavare av typen att snart är det slut med oss också på X 2000. Att ett serviceföretag som SJ betraktar sina stamkunder (åker på mitt 35:e årskort) som någon sorts motståndare är förödande. Men SJ anser sig inte längre ha råd med oss, vi åker för mycket. Frågan är snarare om vi pendlare har råd med SJ och Ban(an)verket länge till. Om Swebus hänger på med riktigt bekväma bussar kan de säkert ta stora andelar från SJ.


Tvåvåningstågen blir sannolikt en besvikelse, varje gång man kommit med en ny vagntyp de senaste 25 åren så har utrymmet för passagerarna minskats. Se bara Reginatågen, uppskrämda rälsbussar, bullriga och obekväma med stenhårda säten! Skulle inte förvåna mig om vi sitter 3+3 i någon sorts pendeltågskupé och att första klass (om det överhuvudtaget finns någon) är sämre än nuvarande 2:a klass.

Irjas nonsens om att tågtypen till Dalarna är ett X 2000 övertygar inte. Det handlar om ombyggda vagnar av typen A 6 och B 6 från åttiotalet. I första klass sitter man nu med mindre knäutrymme än före ombyggnaden därför att man vill klämma in samma platskonfiguration som i X 2000 (annars fungerar inte bokningssystemet). De är klart trevliga att åka i, med mycket bra ljudisolering och trivsamma färger men att kalla dem X 2000 verkligen att ta i.

Håll blåslampan igång!

Leif LagerstedtAt 08:46 06/02/2004 +0100, you wrote:


-------- Original Message --------
Subject: Re: SV: SV: Igår
Date: Fri, 06 Feb 2004 08:46:25 +0100
From: Fredrick Beste <mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx><Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
Reply-To: <mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
Organization: Ericsson AB, UAB
To: Bäckström Irja <mailto:Irja.Backstrom@xxxxx><Irja.Backstrom@xxxxx>
References: <mailto:C7A2038A602DB24A9FB3208B0FCA14E6014A1E0E@xxxxxxxxxxxxxx><C7A2038A602DB24A9FB3208B0FCA14E6014A1E0E@xxxxxxxxxxxxxx>
du sa det på telefon. Hur kan vi "bråka vidare" i denna fråga? Våra argument är att SJ inte ser till kundernas bästa (maximera kundens nytta = minimera skadeverkningar
för kunden när SJ inte kan leverera enligt avtal (tidtabell)). Att SJ hellre tar "smällen" och låter oss få ersättning enligt restidsgarantin hellre än att låta oss åka med ett
(oftast halvfullt) X2000 så att vi kommer mindre än 20 minuter sent är en affärslogik som överstiger min fattningsförmåga. Vem är det som är ansvarig för sådana här beslut?


/F


Bäckström Irja wrote:

Fredrick,


Det är inte tillåtet att åka med X2000 även om ett InterCity är inställt från Stockholm till Uppsala.

________________________
Irja Bäckström
SJ AB
Munkgatan 18
722 12  VÄSTERÅS
___________________________
Tel. 021-102316
Fax. 021-102358
Mob.070-7243484
<mailto:irja.backstrom@xxxxx>irja.backstrom@xxxxx
___________________________-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [<mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 31 januari 2004 10:43
Till: Bäckström Irja
Ämne: Re: SV: Igår


men, fick vi inte löfte om att få ta närmast förestående avgång vi
inställt tåg? Även om denna var ett "X2000" ?
/FBäckström Irja wrote:Fredrick!


Det aktuella tåget är ett X2000-tåg med dess fulla servicekoncept trots att tågtypen liknar InterCity, vars huvudsyfte är att försörja marknaden Dalarna. Kunder med årskort får åka på SJ:s alla tåg, medan TiM-kortet, som i grund och botten är ett SJ periodkort alltså en obokad biljett, inte gäller på X2000. Vi kan inte av marknadsmässiga och ekonomiska skäl erbjuda regionala resor på ett långväga tåg, då vi riskerar att förlora konkurrenskraft och viktiga marknadsandelar i vår långväga trafik.

Både Uppsala- och Dalamarknaden är viktig för oss men vi kan inte riskera fulla tåg halva vägen och att vi inte kan sälja fler platser hela vägen.

Jag förstår dock din frustration och jag tar med mig dina synpunkter in i den nu pågående planeringsprocessen inför nästa tidtabell.

Med önskan om en trevlig helg,
Irja

________________________
Irja Bäckström
SJ AB
Munkgatan 18
722 12  VÄSTERÅS
___________________________
Tel. 021-102316
Fax. 021-102358
Mob.070-7243484
<mailto:irja.backstrom@xxxxx>irja.backstrom@xxxxx
___________________________-----Ursprungligt meddelande-----
Från: Fredrick Beste [<mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>mailto:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx]
Skickat: den 29 januari 2004 10:54
Till: Bäckström Irja
Ämne: Igår


hände det igen  - 16.40 inställt, och Uppsalapendlarna blev bryskt
avslängda från 16.55-tåget (som ju kallas "X2000" fast det är ett
"vanligt" tåg).

Trodde att detta hade upphört?

17.10 blev mer än överfullt istället.

17.30 gick med reducerat antal vagnar enl uppgift.

En bedrövlig eftermiddag!!!


>This communication is confidential and intended solely for the addressee(s). Any unauthorized review, use, disclosure or distribution is prohibited. If you believe this message has been sent to you in error, please notify the sender by replying to this transmission and delete the message without disclosing it. Thank you.


E-mail including attachments is susceptible to data corruption, interruption, unauthorized amendment, tampering and viruses, and we only send and receive e-mails on the basis that we are not liable for any such corruption, interception, amendment, tampering or viruses or any consequences thereof.

Other related posts: