[uppsalapendeln] Re: TiM= Time is Money!

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Tue, 03 Dec 2002 08:37:48 +0100

precis så tänker jag också. Har SJ givit nattrafiken nån riktig chans 
egentligen?
Kan nåt enstaka tåg vid 23.40 eller 00.10 verkligen motsvara det som folk vill 
ha?

På sikt tycker jag att det borde gå MINST ett tåg i timmen mellan Uppsala och 
Stockholm, dygnet runt.
Just det, 24 timmar om dygnet. På nätterna företrädelsevis via Arlanda så att 
man kan plocka upp charterturister som 
ofta kommer hem mitt i natten. Nattågen behöver inte vara långa alls, men det 
är viktigt att de går.

Idag är det en "glipa" i tidtabellen mellan 23.40 och 05.05 (från Stockholm t o 
m 05.40). Det finns säkert folk som jobbar nattskift
som skulle vilja arbetspendla.

/FJöns Weimarck wrote:
> 
> 2. Jag kan inte tänka mig annat än att åtminstone ETT tåg vid 2-3 skulle bli
> fullt. Och om SJ började så försiktigt så skulle det kanske kunna bli en god
> spiral där fler uppsalabor går ut i Stockholm eftersom de kan ta tåget hem
> vilket i sin tur ökar kundunderlaget för SJ som kanske vågar sättar in fler
> avgångar... osv.
begin:vcard 
n:Beste;Fredrick
tel;pager:ECN: 851 5669
tel;cell:+4670 515 43 57 
tel;fax:+46 (0)8 727 2541
tel;home:+46 (0)18 505067
tel;work:+46 (0)8 727 5669
x-mozilla-html:TRUE
org:<img src="http://www.ericsson.com/pictures/ebc/smlelogo.gif"; ALT 
=ERICSSON_LOGOTYPE">;<b>Ericsson Utvecklings AB</b><br>Core Network Development
adr;quoted-printable;quoted-printable:;;G=F6talandsv=E4gen 230 <br>=0D=0ABox 
1505;=C4lvsj=F6;;SE-125 25 ;Sweden
version:2.1
email;internet:Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
title:<b>System Manager </b><br><b>Processors Development, Interprocessor 
Networks & Control</b>
x-mozilla-cpt:;11544
fn:Fredrick Beste <i>M.Sc.</i>
end:vcard

Other related posts: