[uppsalapendeln] Re: TiM= Time is Money!

  • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 2 Dec 2002 20:51:19 +0100

2. Jag kan inte tänka mig annat än att åtminstone ETT tåg vid 2-3 skulle bli
fullt. Och om SJ började så försiktigt så skulle det kanske kunna bli en god
spiral där fler uppsalabor går ut i Stockholm eftersom de kan ta tåget hem
vilket i sin tur ökar kundunderlaget för SJ som kanske vågar sättar in fler
avgångar... osv.

/Jöns

-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Fredrick Beste
Sent: den 2 december 2002 15:19
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Re: TiM= Time is Money!


1) ja, irriterande. Jag som har pappersbiljetten kvar (har både SJ
Uppsalapendeln, SL Hela och Uppsalabuss på samma kort
till en kostnad av 2310 kr/mån) har ju faktiskt "fria resor" under 30 dagar.
Men de med "gråa plastkortet" har inte samma
förmåner? Räcker månadens resor om man t ex vill åka även på helgen? Får man
åka flera personer på samma kort samtidigt om man betalar flera gånger?

2) Gordon lovade mig sist'vi sågs att Pendlarnätverket skall bli
"remissinstans" inför nästa tidtabell. Å andra sidan säger SJ att de sena
tågen som fanns förut inte var särskilt populära, varför de
drogs in.
Jag har lite svårt att fatta att det inte skulle finnas nån  efterfrågan på
sena transporter på fredagar/lördagar, då skulle ju folk kunna
gå ut både i Uppsala och Stockholm. Men tydligen har även Swebus' bussar som
gick sent också dragits in pga samma skäl?

Å andra sidan kanske ett "festtåg" måste gå vid, säg,  03-tiden om det
skulle vara användbart?

/FDmitrij Sharapov wrote:
>
> TiM= Time is Money!
>
> Lite sena frågor, men bra att att fylla på karvlistan för framtiden:
>
> 1) Varför en begränsning på antal resor när man har en elektronisk
månadskort?
> Dumt, snålt, obekvämt (stämpla varje gång).
> 2) Sista tåget till Sveriges 4-e största stad går 23:40 =skandal!
>
> Dmitrij********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: