[uppsalapendeln] TFÖR?

  • From: Erika Svensson <erika_amor@xxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 27 Aug 2003 11:40:45 -0700 (PDT)

Hej

Hur skaffar man TFÖR? En vännina sa att jag borde
skaffa det? Finns det någon anledning?

Jag hade

__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! SiteBuilder - Free, easy-to-use web site design software
http://sitebuilder.yahoo.com


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: