[uppsalapendeln] SV: Re: Liten förvarning 040128

  • From: Thomas Tydal <uppsalapendeln@xxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 28 Jan 2004 15:52:59 +0100

Fredrick,

> har det nåt med nedanstående att göra?

Nej, de vagnar som egentligen skulle ha gått 17.30 står i Hagalund fram till 
det är dags att köra fram till plattformen i Stockholm (normalt 16.56). Idag 
ringde de dock från Hagalund och berättade att det var såpass mycket som måste 
åtgärdas på vagnarna att de inte kommer att hinna klart.********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: