[uppsalapendeln] SV: Re: Dagens möte med SJ

  • From: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 26 Jan 2004 09:14:41 +0100


-----Ursprungligt meddelande-----
 Skickat: den 23 januari 2004 10:49

Det stämmer, efter TV-inslaget blev det fart på dem.

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] För Fredrick Beste
Skickat: den 23 januari 2004 08:36
Till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Ämne: [uppsalapendeln] Re: Dagens möte med SJ

En sak till:

 SJ säger att ombordtilläggseländet Uppsala-Arlanda nu ska vara fixat,  
så att det verkligen kostar 90:- och inget annat, även ombord.
Kan nån bekräfta detta?

/F
Fredrick Beste wrote:

>
> Här är resultatet från dagens möte med Irja bäckström, SJ:
>
> Deltagare: Fredrick Beste (Pendlarnätverket, UA), Lennart Lundberg 
> (Pendlarnätverket, Knivsta), Irja Bäckström, SJ
>
> Punkter...
>
>
> **Årskorten, osv:
>
> - Det kommer nya biljettformer under året. mer info i februari. Mer 
> flexibilitet, hög/lågtaxa byggs ut osv.
>
> **Trafiken under jul/nyår
>
> - SJs styrelse bestämde med kort varsel att trafik skulle dras in för 
> att spara pengar. Svårt för organsiationen att klara av det, fungerade

> inte.
> - Styrelsen informerad om det kaos som uppstod. Lovar att detta inte 
> återupprepas.
>
> **Restidsgarantin
>
> - Man får ersättning för porto om man åberopar det.
> - Man får ersättning för ALLT, även sånt som Banverket m fl orsakat.
> - Obs att restidsgarantin skijer sig från resegarantin (som fanns sen 
> förut) - i den kan man göra anspråk på ersättning för 
> telefonkostnader, missade flygplan osv.
> Så bägge garantierna finns parallellt. Vi tyckte det var en smula 
> oklart, och bad dem förtydliga allt detta.
> - Blanketter borde dessutom finnas tillgängligt på tågen och 
> stationerna. SJ kolalr uppgiften om att det inte går att skriva ut i 
> svart-vitt.
> - Frågan om man får ta nästa möjliga förbindelse om ett tåg är 
> försenat/inställt, även om detta är ett X2000: Irja trodde att det var

> så, men återkommer med bestämt besked. troligen är det så.
>
> **Undermålig info på stationerna:
> - SJ jobbar fortfarande på att få "ta över" informationen från BV, men

> det är trögt. Vi framförde ånyo att det är bedrövligt dåligt, i 
> synnerhet när den behövs som bäst, dvs vid störningarna.
>
> **annat
> - nyheter på Uppsalapendeln presenteras under februari, Irja 
> återkommer då med mycket mer information.  Hon lovar att det är goda 
> nyheter...
> - vi begärde ånyo att få se nytt förslag till tidtabell och avge 
> remissvar INNAN tabeller spikas. SJ återkommer.
> - SJ har noterat att Uppsalapendlarna är djupt missnöjda med 
> "punkt-40-tågen", (alltså de som kommer söderifrån, och går till 
> Uppsala via perrong 17/18 i Sthlm, vanligtvis 40 minuter över hel 
> timme). Lovar att det ska göras nåt.
> -Förslag framfördes om att vissa X2000 på kvällstid ska upplåtas för 
> pendling till uppsala eftersom det går så himal dåligt med 
> förbindelser efter kl 20.00 ändå!
>
>
> nåt mer - Lennart, kommer du på nåt?
>
> /F
>
>
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels 
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande
till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
>********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] SV: Re: Dagens möte med SJ