[uppsalapendeln] Re: Dagens möte med SJ

  • From: Jöns Weimarck <jons.weimarck@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 25 Jan 2004 22:25:10 +0100

Jag tog ett tåg mot Borlänge(?) istället. det var ett vanligt tåg, men
utannonserades med "Observera att detta tåg går som X2000 och att
platsbiljett är obligatorisk samt att tåget inte tar pendlare till Uppsala."
En passgerare som gick och pratade med ombordansvarig/lokförare/konduktör sa
dock att det denne sa att det var ok att vi följde med.

/Jöns


-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Sara Sundquist
Sent: den 22 januari 2004 13:31
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Re: Dagens möte med SJ


Var det någon som tog x2000 i tisdags när 17.10 var sent? Vad sa i så fall
konduktören?

/Sara
>
> Här är resultatet från dagens möte med Irja bäckström, SJ:
>
> Deltagare: Fredrick Beste (Pendlarnätverket, UA), Lennart Lundberg
> (Pendlarnätverket, Knivsta), Irja Bäckström, SJ
>
> Punkter...
>
>
> **Årskorten, osv:
>
> - Det kommer nya biljettformer under året. mer info i februari. Mer
> flexibilitet, hög/lågtaxa byggs ut osv.
>
> **Trafiken under jul/nyår
>
> - SJs styrelse bestämde med kort varsel att trafik skulle dras in för
> att spara pengar. Svårt för organsiationen att klara av det, fungerade
> inte.
> - Styrelsen informerad om det kaos som uppstod. Lovar att detta inte
> återupprepas.
>
> **Restidsgarantin
>
> - Man får ersättning för porto om man åberopar det.
> - Man får ersättning för ALLT, även sånt som Banverket m fl orsakat. -
> Obs att restidsgarantin skijer sig från resegarantin (som fanns sen
> förut) - i den kan man göra anspråk på ersättning för telefonkostnader,
> missade flygplan osv.
> Så bägge garantierna finns parallellt. Vi tyckte det var en smula
> oklart, och bad dem förtydliga allt detta.
> - Blanketter borde dessutom finnas tillgängligt på tågen och
> stationerna. SJ kolalr uppgiften om att det inte går att skriva ut i
> svart-vitt.
> - Frågan om man får ta nästa möjliga förbindelse om ett tåg är
> försenat/inställt, även om detta är ett X2000: Irja trodde att det var
> så, men återkommer med bestämt besked. troligen är det så.
>
> **Undermålig info på stationerna:
> - SJ jobbar fortfarande på att få "ta över" informationen från BV, men
> det är trögt. Vi framförde ånyo att det är bedrövligt dåligt, i
> synnerhet när den behövs som bäst, dvs vid störningarna.
>
> **annat
> - nyheter på Uppsalapendeln presenteras under februari, Irja återkommer
> då med mycket mer information.  Hon lovar att det är goda nyheter... -
> vi begärde ånyo att få se nytt förslag till tidtabell och avge
> remissvar INNAN tabeller spikas. SJ återkommer.
> - SJ har noterat att Uppsalapendlarna är djupt missnöjda med
> "punkt-40-tågen", (alltså de som kommer söderifrån, och går till Uppsala
>  via perrong 17/18 i Sthlm, vanligtvis 40 minuter över hel timme). Lovar
>  att det ska göras nåt.
> -Förslag framfördes om att vissa X2000 på kvällstid ska upplåtas för
> pendling till uppsala eftersom det går så himal dåligt med förbindelser
> efter kl 20.00 ändå!
>
>
> nåt mer - Lennart, kommer du på nåt?
>
> /F
>
>
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt
> e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
****************************************************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: