[uppsalapendeln] Om relationen SJ/Banverket/Trainmaint

  • From: Öhman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Mon, 10 Feb 2003 11:36:32 +0100

(Utkast till debattinlägg)

När tågtrafiken drabbas av störningar får vi alltsomoftast höra från SJ 
att det inte är deras fel. Tåget är försenat till perrongen, eftersom 
underhållet i hagalund tagit för lång tid. Tåget blir stående på banan 
för att banverket har problem med växlar och signaler etc.

Låt oss för ett ögonblick godta detta. Låt oss bortse från alla de fel som 
faller under operatörens direkta ansvar, som lokfel efter bristande underhåll 
och gamla vagnar efter uteblivna inköp, och onödiga följdförseningar pga 
mindre genomtänkta tidtabeller.

Låt oss anta att SJ gör så gott de kan, men hindras av dåliga leverantörer.

Då undrar jag stillsamt: Varför är det så tyst från SJ:s sida?

Var är kraven på att få byta leverantör av underhållstjänster, om nu den 
nuvarande missköter sig?

Var är kraven på banverket på fungerande spår och signaler?

Varför går man inte ut hårt och kräver att banverkets ledning och styrelse 
avsätts, om de inte förmår sköta sin uppgift?

Är man verkligen nöjd med sina underlevernatörer, eller är det helt enkelt 
så att man inte kan hålla en professionell relation med sina gamla kompisar, 
utan håller dem om ryggen?

 

Eller är man helt enkelt ointresserad av att möta kraven från sina egna 
kunder.

/Gustav

Other related posts: