[uppsalapendeln] Re: Om relationen SJ/Banverket/Trainmaint

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 10 Feb 2003 12:04:33 +0100

du sätter fingret på den ömmaste av varbölderna i detta inferno - fram till och med för några år sen var ju alla anställda i dessa nya bolag, SJ AB, TrainMaint, och det statliga affärsverket banverket, kompisar i samma organisation, nämligen gamla statens järnvägar, SJ..

det är helt enkelt så att staten har beordrat SJ att handla tågunderhåll från TrainMaint, stationshustjänster från Jernhusen AB och spår/Signal/info-tjänster från Banverket. De kan inte gå någon annanstans (om det skulle finnas alternativ, vilket det ju då av marknadsmässiga skäl inte gör).

Dessa bolag har ju alla krav på sig att gå med vinst, såsom bolag har. Det innebär att deras fokus i alltför hög grad numera inriktas på att vinstmaximera sitt eget bolag (på de andras bekostnad, således), vilket gör att hela järnvägsverksamheten tappar fokus på nyttan för slutkunden (vi pendlare bl a). Så därför ser det ut som det gör.

Andra tågoperatörer, t ex privata A-train som kör Arlanda Express, kom in senare, har inga gamla kompisband med banverket, och kunde ställa affärsmässiga krav på service från banverket vad gäller spår, växlar, signaler, osv (t ex vite vid försenade tåg). Det kunde inte SJ förmå sig till att göra mot sina gamla kollegor. Och resultatet ser vi ju med önskvärd tydlighet...


/F


Öhman Gustav wrote:

(Utkast till debattinlägg)

När tågtrafiken drabbas av störningar får vi alltsomoftast höra från SJ att det inte är deras fel. Tåget är försenat till perrongen, eftersom underhållet i hagalund tagit för lång tid. Tåget blir stående på banan för att banverket har problem med växlar och signaler etc.

Låt oss för ett ögonblick godta detta. Låt oss bortse från alla de fel som faller under operatörens direkta ansvar, som lokfel efter bristande underhåll och gamla vagnar efter uteblivna inköp, och onödiga följdförseningar pga mindre genomtänkta tidtabeller.

Låt oss anta att SJ gör så gott de kan, men hindras av dåliga leverantörer.

Då undrar jag stillsamt: Varför är det så tyst från SJ:s sida?

Var är kraven på att få byta leverantör av underhållstjänster, om nu den nuvarande missköter sig?

Var är kraven på banverket på fungerande spår och signaler?

Varför går man inte ut hårt och kräver att banverkets ledning och styrelse avsätts, om de inte förmår sköta sin uppgift?

Är man verkligen nöjd med sina underlevernatörer, eller är det helt enkelt så att man inte kan hålla en professionell relation med sina gamla kompisar, utan håller dem om ryggen?Eller är man helt enkelt ointresserad av att möta kraven från sina egna kunder.

/Gustav********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: