[uppsalapendeln] Re: Om relationen SJ/Banverket/Trainmaint

  • From: "uppsalapendeln prob" <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 10 Feb 2003 13:00:49 +0000


Bra! Se till att få det publicerat bara!

/Jöns

From: Ã?hman Gustav <Gustav.Ohman@xxxxxxxx>
Reply-To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
Subject: [uppsalapendeln] Om relationen SJ/Banverket/Trainmaint
Date: Mon, 10 Feb 2003 11:36:32 +0100

(Utkast till debattinlägg)

När tågtrafiken drabbas av störningar får vi alltsomoftast höra från SJ att det inte är deras fel. Tåget är försenat till perrongen, eftersom underhållet i hagalund tagit för lång tid. Tåget blir stående på banan för att banverket har problem med växlar och signaler etc.

Låt oss för ett ögonblick godta detta. Låt oss bortse från alla de fel som faller under operatörens direkta ansvar, som lokfel efter bristande underhåll och gamla vagnar efter uteblivna inköp, och onödiga följdförseningar pga mindre genomtänkta tidtabeller.

Låt oss anta att SJ gör så gott de kan, men hindras av dåliga leverantörer.

Då undrar jag stillsamt: Varför är det så tyst från SJ:s sida?

Var är kraven på att få byta leverantör av underhållstjänster, om nu den nuvarande missköter sig?

Var är kraven på banverket på fungerande spår och signaler?

Varför går man inte ut hårt och kräver att banverkets ledning och styrelse avsätts, om de inte förmår sköta sin uppgift?

�r man verkligen nöjd med sina underlevernatörer, eller är det helt enkelt så att man inte kan hålla en professionell relation med sina gamla kompisar, utan håller dem om ryggen?Eller är man helt enkelt ointresserad av att möta kraven från sina egna kunder.

/Gustav

<< winmail.dat >>


_________________________________________________________________
Nu kan du få Hotmail till mobilen http://www.msn.se/msnmobile/********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: