[uppsalapendeln] Re: Någrasvar frånGordon

  • From: "EvaBritt Karlsson" <eva.britt.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 15 Jan 2003 12:48:03 +0100

Vilka svar!!!
Gordon slingrar sig som en ål. det är rent oförskämt att svara som hon har
gjort på en del frågor.
>
>

>Svar: jag tar ut frågan i nyhetsbrevet ombord på tåget v. 4
Alla har inte nyhetsbrevet

>Svar: SJ gick och och talade om att de som fått betala tilläggsavgift
>skulle vända sig till kundtjänst och få 
>ombordavgiften tillbaka.
Det var bara ett delsvar. Dessutom ett dåligt sådant! Givetvis bör SJ
arbeta fram en policy som gäller i sådana här fall, och då en policy som
går ut på att alla tågmästare får information om IT-haveriet eller vad det
nu är som ligger bakom, och att  under dessa omständigheter  måste
passagerarna direkt kompenseras genom att den högre avgiften inte tas ut.
Det måste gå att programmera  apparaterna med biljettpris utan tillägg för
ombordköp.

Jag kan förstå och acceptera att man i efterhand får korrigera när det
handlar om en automat - men när hela anläggningen ligger nere, då måste
undantag göras.

>
>Svar: När vi får klartecken och åka så får inte beskedet att vi kommer
>att bli stående ute på Bergsbrunna Gärde utan 
>vi får klartecken att köra mot Stockholm av trafikledningen. 
>
Man kände till växelfelet och man borde vid det här laget veta både på SJ
och Banverket att sträng kyla ställer till problem. Så även med klartecken
att avgå borde någon räknat ut att det växelfel som rådde skulle kunna
påverka körtiden.
>

Hur nonchalanta tillåter vi att SJ är egentligen? De är banne mig till för
oss, vi är inte till för dem. Utan kunder skulle SJ inte fungera.
>
*****************
>

Om någon minns så berättade jag att jag skulle gå på ett seminarium
angående tågtrafikens framtid i Sverige (med bl a SJ och Banverket som
medverkande). Nu är det så olyckligt att jag blivit dubbelbokad den dagen,
och kan alltså inte gå på seminariet. Hoppas kunna komma över
dokumentationen i vart fall.

/Eva Britt********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: Någrasvar frånGordon