[uppsalapendeln] Re: Mötesanteckningar från gå rdagens mö te med CGordon.

  • From: Irma Ridbäck <irma.018129984@xxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 11 Dec 2002 17:59:04 +0100

Här tycker jag att Gordons svar har varit tydligt. Så länge 1:a klass finns
kvar så bör ju 1:a klass biljett gälla.

Irma Ridbäck> Från: "Dmitrij Sharapov" <dmitrij_sharapov@xxxxxxxxxxx>
> Svara till: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
> Datum: Wed, 11 Dec 2002 14:45:28 +0100
> Till: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
> Ämne: [uppsalapendeln] Re: Mötesanteckningar från gå rdagens mö te med C
> Gordon. 
> 
>> · Sitta i första klass när den andra är fullsatt? vad gäller egentligen?
>> På flyg blir man uppgraderad om ekonomiklass är fullt& olika konduktörer
>> har olika policy, ingen resenär vet vad som gäller.
>> SVAR: Vad som gäller är att man inte får sitta i 1 kl. utan
>> 1-klassbiljett. Men specialfall har funnits& Men tågbefälhavaren har
>> rätt att göra undantag.
> 
> Kan Gordon utveckla det med specialfall?********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] Re: Mötesanteckningar från gå rdagens mö te med CGordon.