[uppsalapendeln] [Fwd: Till ledamöterna i Järnvägsutredningen!]

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
  • To: PendlarNätverket Uppsala-Stockholm <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 13 Mar 2003 14:58:38 +0100

för info!. bifogat var:


* Presentationen av nätverket (samma som trafikutskottet fick förut)
* Ögonvittesskildringarna" av hur det är på Uppsalapendeln som jag sammanställde för några veckor sedan.
/F-------- Original Message --------
Subject: Till ledamöterna i Järnvägsutredningen!
Date: Thu, 13 Mar 2003 14:56:20 +0100
From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
Organization: Ericsson Utvecklings AB
To: jan.brandborn@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lars.hellsvik@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pia.bergdahl@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lovia.hansson@xxxxxxxxxx, peeter.puusepp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mattias.steen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, karl.silfwersward@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, asa.tysklind@xxxxxxxxxxxx, anita.arnell@xxxxxxxxxxxxxxx, anders.iacobaeus@xxxxxxxxxx, stig-arne.ankner@xxxxxx, tom.andersson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, stefan.back@xxxxxxxxxxxxxx, maria.braun@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sven.barstrom@xxxxxxxxxxxx, lotta.danin@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, lena.ericson@xxxxxxxxxxxx, peter.faldt@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lars.hallsten@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dick.ivarsson@xxxxxxxxxxxxxxx, kersti.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, henrik.kjellin@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, helena.leufstadius@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ulrika.rosenberg@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, peder.wadman@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, par-erik.westin@xxxxxxxxxxxxxxx
På uppdrag av Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm vill vi förvissa oss om att arbetspendlarnas perspektiv kommer fram i nuvarande järnvägsutredning!

bifogat detta mail är:

* beskrivning av bakgrunden till pendlarnätverkets existens, våra krav på persontransporterna Uppsala-Stockholm, samt

* en samling "ögonvittnesskildringar" av hur människor idag behandlas av nuvarande operatören (SJ/Uppsalapendeln, del av TiM-trafiken).Vår förhoppning är att dessa synpunkter skall beaktas i Järnvägsutredningens kommande arbete - vi har ju redan via media sett lovande inslag som t ex skärpta krav på kompensation till resenärerna.


Nätverkets hemsidor finns på:


http://www.travel.to/uppsalapendeln


Med vänlig hälsningFredrick Beste, Uppsala


kontaktperson
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

  • » [uppsalapendeln] [Fwd: Till ledamöterna i Järnvägsutredningen!]