[uppsalapendeln] Re: [Fwd: Till ledamöterna i Järnvägsutredn ingen!]

 • From: Pamela Davidsson <pamela@xxxxxxxxxxx>
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 13 Mar 2003 15:39:23 +0100

Tack för den infon !

I förbifarten ser jag att min f d kollega Per Erik Westin inte bara jobbar på 
Rikstrafiken utan även är med i järnvägsutredningen !!
Lika bra att lägga den kontakten på minnet, vet aldrig när den kan vara "bra-
att-ha" !

/Pamela

Citerar Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>:

>  för info!. bifogat var:
> 
> 
> * Presentationen av nätverket (samma som trafikutskottet fick förut)
> * Ögonvittesskildringarna" av hur det är på Uppsalapendeln som jag 
> sammanställde för några veckor sedan.
> 
> 
> 
> /F
> 
> 
> 
> -------- Original Message --------
> Subject: Till ledamöterna i Järnvägsutredningen!
> Date: Thu, 13 Mar 2003 14:56:20 +0100
> From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
> Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
> Organization: Ericsson Utvecklings AB
> To: jan.brandborn@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> lars.hellsvik@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pia.bergdahl@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> lovia.hansson@xxxxxxxxxx, peeter.puusepp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> mattias.steen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> karl.silfwersward@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, asa.tysklind@xxxxxxxxxxxx, 
> anita.arnell@xxxxxxxxxxxxxxx, anders.iacobaeus@xxxxxxxxxx, 
> stig-arne.ankner@xxxxxx, tom.andersson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> stefan.back@xxxxxxxxxxxxxx, maria.braun@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> sven.barstrom@xxxxxxxxxxxx, lotta.danin@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> lena.ericson@xxxxxxxxxxxx, peter.faldt@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> lars.hallsten@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dick.ivarsson@xxxxxxxxxxxxxxx, 
> kersti.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> henrik.kjellin@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> helena.leufstadius@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> ulrika.rosenberg@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, peder.wadman@xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
> par-erik.westin@xxxxxxxxxxxxxxx
> 
> 
> 
> På uppdrag av Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm vill vi förvissa oss 
> om att arbetspendlarnas perspektiv kommer fram i nuvarande 
> järnvägsutredning!
> 
> bifogat detta mail är:
> 
> * beskrivning av bakgrunden till pendlarnätverkets existens, våra krav 
> på persontransporterna Uppsala-Stockholm, samt
> 
> * en samling "ögonvittnesskildringar" av hur människor idag behandlas 
> av nuvarande operatören (SJ/Uppsalapendeln, del av TiM-trafiken). 
> 
> 
> 
> Vår förhoppning är att dessa synpunkter skall beaktas i 
> Järnvägsutredningens kommande arbete - vi har ju redan via media sett 
> lovande inslag som t ex skärpta krav på kompensation till resenärerna.
> 
> 
> Nätverkets hemsidor finns på:
> 
> http://www.travel.to/uppsalapendeln
> 
> 
> Med vänlig hälsning
> 
> 
> Fredrick Beste, Uppsala
> 
> kontaktperson
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
> 
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************
> 
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Re: [Fwd: Till ledamöterna i Järnvägsutredn ingen!]