[uppsalapendeln] Ang: [Fwd: Tillledamöterna i Järnvägsutredn ingen!]

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 13 Mar 2003 15:53:50 +0100

Jättebra Fredrick, vi behöver bygga allianser överallt.
Hälsningar
Kerstin


                                        
            
          Fredrick Beste                       
            
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  PendlarNätverket 
Uppsala-Stockholm    
          son.se>             
<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>          
          Sänt av:             Kopia:           
            
          uppsalapendeln-bounce@fre    Ärende:   
[uppsalapendeln] [Fwd: Till     
          elists.org            ledamöterna i 
Järnvägsutredn ingen!]       
                                        
            
                                        
            
          2003-03-13 14:58                      
            
          Sänd svar till                       
            
          uppsalapendeln                       
            
                                        
            
                                        
            
 för info!. bifogat var:


* Presentationen av nätverket (samma som trafikutskottet fick förut)
* Ögonvittesskildringarna" av hur det är på Uppsalapendeln som jag
sammanställde för några veckor sedan./F-------- Original Message --------
Subject: Till ledamöterna i Järnvägsutredningen!
Date: Thu, 13 Mar 2003 14:56:20 +0100
From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
Organization: Ericsson Utvecklings AB
To: jan.brandborn@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
lars.hellsvik@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, pia.bergdahl@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
lovia.hansson@xxxxxxxxxx, peeter.puusepp@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
mattias.steen@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
karl.silfwersward@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, asa.tysklind@xxxxxxxxxxxx,
anita.arnell@xxxxxxxxxxxxxxx, anders.iacobaeus@xxxxxxxxxx,
stig-arne.ankner@xxxxxx, tom.andersson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
stefan.back@xxxxxxxxxxxxxx, maria.braun@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
sven.barstrom@xxxxxxxxxxxx, lotta.danin@xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
lena.ericson@xxxxxxxxxxxx, peter.faldt@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
lars.hallsten@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, dick.ivarsson@xxxxxxxxxxxxxxx,
kersti.karlsson@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
henrik.kjellin@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
helena.leufstadius@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
ulrika.rosenberg@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, peder.wadman@xxxxxxxxxxxxxxxxxx,
par-erik.westin@xxxxxxxxxxxxxxxPå uppdrag av Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm vill vi förvissa oss
om att arbetspendlarnas perspektiv kommer fram i nuvarande
järnvägsutredning!

bifogat detta mail är:

 * beskrivning av bakgrunden till pendlarnätverkets existens, våra krav
på persontransporterna Uppsala-Stockholm, samt

 * en samling "ögonvittnesskildringar" av hur människor idag behandlas
av nuvarande operatören (SJ/Uppsalapendeln, del av TiM-trafiken).Vår förhoppning är att dessa synpunkter skall beaktas i
Järnvägsutredningens kommande arbete - vi har ju redan via media sett
lovande inslag som t ex skärpta krav på kompensation till resenärerna.


Nätverkets hemsidor finns på:

http://www.travel.to/uppsalapendeln


Med vänlig hälsning


Fredrick Beste, Uppsala

kontaktperson
********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: [Fwd: Tillledamöterna i Järnvägsutredn ingen!]