[uppsalapendeln] Re: Dagens möte med SJ

  • From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx>
  • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Fri, 23 Jan 2004 08:36:13 +0100

En sak till:

SJ säger att ombordtilläggseländet Uppsala-Arlanda nu ska vara fixat, så att det verkligen kostar 90:- och inget annat, även ombord.
Kan nån bekräfta detta?


/F
Fredrick Beste wrote:Här är resultatet från dagens möte med Irja bäckström, SJ:


Deltagare: Fredrick Beste (Pendlarnätverket, UA), Lennart Lundberg (Pendlarnätverket, Knivsta), Irja Bäckström, SJ

Punkter...


**Årskorten, osv:


- Det kommer nya biljettformer under året. mer info i februari. Mer flexibilitet, hög/lågtaxa byggs ut osv.

**Trafiken under jul/nyår

- SJs styrelse bestämde med kort varsel att trafik skulle dras in för att spara pengar. Svårt för organsiationen att klara av det, fungerade inte.
- Styrelsen informerad om det kaos som uppstod. Lovar att detta inte återupprepas.


**Restidsgarantin

- Man får ersättning för porto om man åberopar det.
- Man får ersättning för ALLT, även sånt som Banverket m fl orsakat.
- Obs att restidsgarantin skijer sig från resegarantin (som fanns sen förut) - i den kan man göra anspråk på ersättning för telefonkostnader, missade flygplan osv.
Så bägge garantierna finns parallellt. Vi tyckte det var en smula oklart, och bad dem förtydliga allt detta.
- Blanketter borde dessutom finnas tillgängligt på tågen och stationerna. SJ kolalr uppgiften om att det inte går att skriva ut i svart-vitt.
- Frågan om man får ta nästa möjliga förbindelse om ett tåg är försenat/inställt, även om detta är ett X2000: Irja trodde att det var så, men återkommer med bestämt besked. troligen är det så.


**Undermålig info på stationerna:
- SJ jobbar fortfarande på att få "ta över" informationen från BV, men det är trögt. Vi framförde ånyo att det är bedrövligt dåligt, i synnerhet när den behövs som bäst, dvs vid störningarna.


**annat
- nyheter på Uppsalapendeln presenteras under februari, Irja återkommer då med mycket mer information. Hon lovar att det är goda nyheter...
- vi begärde ånyo att få se nytt förslag till tidtabell och avge remissvar INNAN tabeller spikas. SJ återkommer.
- SJ har noterat att Uppsalapendlarna är djupt missnöjda med "punkt-40-tågen", (alltså de som kommer söderifrån, och går till Uppsala via perrong 17/18 i Sthlm, vanligtvis 40 minuter över hel timme). Lovar att det ska göras nåt.
-Förslag framfördes om att vissa X2000 på kvällstid ska upplåtas för pendling till uppsala eftersom det går så himal dåligt med förbindelser efter kl 20.00 ändå!nåt mer - Lennart, kommer du på nåt?


/F


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe


Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************
******************************** Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: