[uppsalapendeln] Re: Dagens möte med SJ

  • From: "Sara Sundquist" <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Thu, 22 Jan 2004 13:31:02 +0100 (CET)

Var det någon som tog x2000 i tisdags när 17.10 var sent? Vad sa i så fall
konduktören?

/Sara
>
> Här är resultatet från dagens möte med Irja bäckström, SJ:
>
> Deltagare: Fredrick Beste (Pendlarnätverket, UA), Lennart Lundberg
> (Pendlarnätverket, Knivsta), Irja Bäckström, SJ
>
> Punkter...
>
>
> **Årskorten, osv:
>
> - Det kommer nya biljettformer under året. mer info i februari. Mer
> flexibilitet, hög/lågtaxa byggs ut osv.
>
> **Trafiken under jul/nyår
>
> - SJs styrelse bestämde med kort varsel att trafik skulle dras in för
> att spara pengar. Svårt för organsiationen att klara av det, fungerade
> inte.
> - Styrelsen informerad om det kaos som uppstod. Lovar att detta inte
> återupprepas.
>
> **Restidsgarantin
>
> - Man får ersättning för porto om man åberopar det.
> - Man får ersättning för ALLT, även sånt som Banverket m fl orsakat. -
> Obs att restidsgarantin skijer sig från resegarantin (som fanns sen
> förut) - i den kan man göra anspråk på ersättning för telefonkostnader,
> missade flygplan osv.
> Så bägge garantierna finns parallellt. Vi tyckte det var en smula
> oklart, och bad dem förtydliga allt detta.
> - Blanketter borde dessutom finnas tillgängligt på tågen och
> stationerna. SJ kolalr uppgiften om att det inte går att skriva ut i
> svart-vitt.
> - Frågan om man får ta nästa möjliga förbindelse om ett tåg är
> försenat/inställt, även om detta är ett X2000: Irja trodde att det var
> så, men återkommer med bestämt besked. troligen är det så.
>
> **Undermålig info på stationerna:
> - SJ jobbar fortfarande på att få "ta över" informationen från BV, men
> det är trögt. Vi framförde ånyo att det är bedrövligt dåligt, i
> synnerhet när den behövs som bäst, dvs vid störningarna.
>
> **annat
> - nyheter på Uppsalapendeln presenteras under februari, Irja återkommer
> då med mycket mer information.  Hon lovar att det är goda nyheter... -
> vi begärde ånyo att få se nytt förslag till tidtabell och avge
> remissvar INNAN tabeller spikas. SJ återkommer.
> - SJ har noterat att Uppsalapendlarna är djupt missnöjda med
> "punkt-40-tågen", (alltså de som kommer söderifrån, och går till Uppsala
>  via perrong 17/18 i Sthlm, vanligtvis 40 minuter över hel timme). Lovar
>  att det ska göras nåt.
> -Förslag framfördes om att vissa X2000 på kvällstid ska upplåtas för
> pendling till uppsala eftersom det går så himal dåligt med förbindelser
> efter kl 20.00 ändå!
>
>
> nåt mer - Lennart, kommer du på nåt?
>
> /F
>
>
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista. Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt
> e-postmeddelande till uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: