[uppsalapendeln] Ang: [Fwd: till Landshövdingen!]

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 16 Jan 2003 10:52:09 +0100

Bra Fredrick. Och vad värre är: Även de som bor i Askersund, Marstrand,
Gränna, på Gotland och Öland där inga tåg finns måste oxå finansiera
företagets missar över skattsedeln. Vi får ju i alla fall åka. Ibland. . .
K


                                        
          
          Fredrick Beste                       
          
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  PendlarNätverket 
Uppsala-Stockholm  
          son.se>             
<uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>        
          Sänt av:             Kopia:           
          
          uppsalapendeln-bounce@fre    Ärende:   
[uppsalapendeln] [Fwd: till   
          elists.org            Landshövdingen!]      
          
                                        
          
                                        
          
          2003-01-16 09:34                      
          
          Sänd svar till                       
          
          uppsalapendeln                       
          
                                        
          
                                        
          
 det här har jag idag skickat till nye landshövdingen i Uppsala. (jag
klippte bort sista delen, den "allmäna presentationen" av
pendlarnätverket, för den har ni säkert läst förut...

/F


-------- Original Message --------
Subject: till Landshövdingen!
Date: Thu, 16 Jan 2003 09:30:24 +0100
From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx
Organization: Ericsson Utvecklings AB
To: maul@xxxxxxxxJag representerar Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm (info enligt
nedan). Vi skulle gärna vilja att landshövdingen tog upp frågan om de
dyra/dåliga tågförbindelserna
mellan Uppsala och Stockholm. Vi ställer gärna upp om han träffa oss för
att ytterligare diskutera frågan!


Det senaste som hänt är att:
*många avgångar dragits in (20 st/vecka), utan att priserna sänkts fr o
m 6 januari,

*antalet avgångar till/från Knivsta och Märta nu är så dåliga att man
inte längre kan använda tågen för att arbetspendla till/från dessa orter
(dessutom får man alltid ståplats),

*antalet tåg som går på kvällstid är nu reducerat till ett minumum. Sen
kvällstid och nattettid har inte tågen någonsin gått - unikt för två
såpass stora orter?


Vi tror att den usla järnvägstrafiken leder till att utvecklingen i hela
Mälardalsregionen försinkas - redan idag börjar arbetsgivare i Stockholm
"se snett" på anställda från Uppsala  -
"de kommer ju aldrig i tid..." Vad får detta för konsekvenser på längre
sikt?

En engelsk studie har dessutom visat att pendlings-stress orsakar
hälsoproblem...

Stora dolda kostnader finns i förseningarna - ett enda tåg med 300
passagerare som försenas 10 minuter kostar ju faktiskt 3000 manminuter
(=50 mantimmar).

Är det de trogna pendlarna och skattebetalarna som nu skall betala för
SJ och banverkets oerhört kortsiktiga och inkompetenta företagsledning?

Vi kommer under den närmaste tiden att uppvakta Riksdagens trafikutskott.

Det vore önskvärt om vår landshövding (som jag förstår redan har
uttalat sig
i frågan?) kunde agera i frågan och ge oss "eldunderstöd".

Vår hemsida finns på:

www.travel.to/uppsalapendeln


  *


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: [Fwd: till Landshövdingen!]