[uppsalapendeln] Ang: Re: [Fwd: tillLandshö v dingen!]

 • From: Kerstin.Ramden@xxxxxx
 • To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
 • Date: Thu, 16 Jan 2003 10:53:20 +0100

Debattartiklar är alltid bra. Jag tror t o m att man kunde få DN Debatt att
ge oss utrymme.
Hälsningar
Kerstin


                                        
          
          Fredrick Beste                       
          
          <Fredrick.Beste@xxxxxxxxx    Till:  
uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx     
          son.se>             Kopia:           
          
          Sänt av:             Ärende:   
[uppsalapendeln] Re: [Fwd: till 
          uppsalapendeln-bounce@fre    Landshö v dingen!]    
          
          elists.org                         
          
                                        
          
                                        
          
          2003-01-16 10:37                      
          
          Sänd svar till                       
          
          uppsalapendeln                       
          
                                        
          
                                        
          
är det kanske dags att skriva en artikel till UNTs debattsida igen? Vad
tycker ni i nätverket?


/FFredrick Beste wrote:

> ungefär samma text skickat till Ulf Adelsohn också.
>
> /F
>
>
> Eva Paalzow Star Sollentuna wrote:
>
>> Oerhört bra!
>> mvh Eva Paalzow
>>
>>
>>
>>>>> Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx 01/16/03 09:34am >>>
>>>>>
>>>>
>> det här har jag idag skickat till nye landshövdingen i Uppsala. (jag
>> klippte bort sista delen, den "allmäna presentationen" av
>> pendlarnätverket, för den har ni säkert läst förut...
>>
>> /F
>>
>>
>> -------- Original Message --------
>> Subject: till Landshövdingen!
>> Date: Thu, 16 Jan 2003 09:30:24 +0100
>> From: Fredrick Beste <Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxxxxx>
>> Reply-To: Fredrick.Beste@xxxxxxxxxxxx Organization: Ericsson
>> Utvecklings AB
>> To: maul@xxxxxxxx
>>
>>
>> Jag representerar Pendlarnätverket Uppsala-Stockholm (info enligt
>> nedan). Vi skulle gärna vilja att landshövdingen tog upp frågan om de
>> dyra/dåliga tågförbindelserna
>> mellan Uppsala och Stockholm. Vi ställer gärna upp om han träffa oss
>> för att ytterligare diskutera frågan!
>>
>>
>> Det senaste som hänt är att:
>> *många avgångar dragits in (20 st/vecka), utan att priserna sänkts fr
>> o m 6 januari,
>>
>> *antalet avgångar till/från Knivsta och Märta nu är så dåliga att man
>> inte längre kan använda tågen för att arbetspendla till/från dessa
>> orter (dessutom får man alltid ståplats),
>>
>> *antalet tåg som går på kvällstid är nu reducerat till ett minumum.
>> Sen kvällstid och nattettid har inte tågen någonsin gått - unikt för
>> två såpass stora orter?
>>
>>
>> Vi tror att den usla järnvägstrafiken leder till att utvecklingen i
>> hela Mälardalsregionen försinkas - redan idag börjar arbetsgivare i
>> Stockholm "se snett" på anställda från Uppsala  -
>> "de kommer ju aldrig i tid..." Vad får detta för konsekvenser på
>> längre sikt?
>>
>> En engelsk studie har dessutom visat att pendlings-stress orsakar
>> hälsoproblem...
>>
>> Stora dolda kostnader finns i förseningarna - ett enda tåg med 300
>> passagerare som försenas 10 minuter kostar ju faktiskt 3000
>> manminuter (=50 mantimmar).
>>
>> Är det de trogna pendlarna och skattebetalarna som nu skall betala
>> för SJ och banverkets oerhört kortsiktiga och inkompetenta
>> företagsledning?
>>
>> Vi kommer under den närmaste tiden att uppvakta Riksdagens
>> trafikutskott.
>>
>> Det vore önskvärt om vår landshövding (som jag förstår redan har
>> uttalat sig
>> i frågan?) kunde agera i frågan och ge oss "eldunderstöd".
>>
>> Vår hemsida finns på:
>>
>> www.travel.to/uppsalapendeln
>>
>>  *
>>
>>
>>
>>
>>
>>
>> ********************************
>> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>> e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx med ämnet
>> unsubscribe
>>
>> Vid eventuella frågor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx ********************************
>>
>>
>>
>> ********************************
>> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
>> e-postlista.
>> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
>> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
>> med ämnet
>> unsubscribe
>>
>> Vid eventuella frågor, kontakta
>> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
>> ********************************
>>
>>
>>
>
>
>
>
> ********************************
> Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
> e-postlista.
> Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
> uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
> med ämnet
> unsubscribe
>
> Vid eventuella frågor, kontakta
> uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
> ********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels
e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts:

 • » [uppsalapendeln] Ang: Re: [Fwd: tillLandshö v dingen!]