[uppsalapendeln] Re: 16.55

  • From: <ulrika.eriksson@xxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 5 Oct 2004 09:03:08 +0200

Enligt tågpersonalen på 16.55 för ett par veckor sedan hade reglerna ändrats 
precis då så att även vi Uppsalapendlare skulle få åka med. Bestämt alltså. När 
man sedan frågar personalen på Uppsala station så är det upp till varje tågs 
tågmästare att bestämma om vi får åka med, aktuell beläggning avgör. Vad gäller 
alltså? På Uppsala station menar man att man bara kan referera till vad som 
kommit ut från 'dem' (dvs SJ centralt) och att de inte kan veta vad personalen 
på tågen säger....
Vem vet?
Jag kommer att fortsätta att åka dalatågen och om ngn ifrågasätter det så 
hänvisar jag till tidigare uppgift från tåget, dvs att vi SKA få åka.
/ue-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx 
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx] On Behalf Of 
maria.holmstrom.mellberg@xxxxxxxxx
Sent: den 5 oktober 2004 08:46
To: sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxx; uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] Re: 16.55


Hej!

Jag åker regelmässigt med norrgående tåg och med dalatågen (SJ:s regional)
och har inte stött på problem på hela hösten. Vet ej om detta beror på tur
eller annat, men praktiskt har det varit.

Hälsningar
Maria


-----Original Message-----
From: uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx
[mailto:uppsalapendeln-bounce@xxxxxxxxxxxxx]On Behalf Of Sara Sundquist
Sent: den 5 oktober 2004 08:44
To: uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx
Subject: [uppsalapendeln] 16.55


I går på 17.10-tåget sa de att det var ok att åka på dalatåget 16.55 om
man skulle till Uppsala. Är det tillfälligt eller är det permanent? De sa
det bara en gång omkring 16.50. Det skulle ju onekligen lätta på
17.10-tåget i så fall, som det är nu står ju ca 20 pers varje dag.

/Sara

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************


********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: