[uppsalapendeln] 16.55

  • From: "Sara Sundquist" <sarasundquist@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <uppsalapendeln@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Tue, 5 Oct 2004 08:43:43 +0200 (CEST)

I går på 17.10-tåget sa de att det var ok att åka på dalatåget 16.55 om
man skulle till Uppsala. Är det tillfälligt eller är det permanent? De sa
det bara en gång omkring 16.50. Det skulle ju onekligen lätta på
17.10-tåget i så fall, som det är nu står ju ca 20 pers varje dag.

/Sara

********************************
Du har fått det här brevet eftersom du är med på uppsalapendels e-postlista.
Om du vill avsluta din medverkan, skicka ett tomt e-postmeddelande till
uppsalapendeln-request@xxxxxxxxxxxxx
med ämnet
unsubscribe

Vid eventuella frågor, kontakta
uppsalapendel@xxxxxxxxxxx
********************************

Other related posts: