[SKRIVA] Re: [SKRIVA] TF kan hjälpa tiggare

  • From: tora.greve@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  • To: skriva@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Sat, 22 Dec 2018 11:53:35 +0100

I Malmö säljer de Faktum, som jag alltid köper. Jag gillar inte tiggeri, 
men en Faktumförsäljare är en företagare. Dessutom är tidningen 
intressant.
Tora.


2018-12-21 13:19 skrev Ahrvid:

Högsta förvaltningsdomstolen ger grönt ljus för kommunala
tiggeriförbud. Jag vet hur det kan kringgås.
  Visst kan man känna det en smula obekväm med romer (företrädesvis)
som tigger utanför många butiker och stationer. Men det går att leva
med. Det är kanske viktigare hur de skall överleva?
  Vad som är ännu mer obekvämt är hur vissa inbillar sig att problem
försvinner om man sopar dem under mattan, bara baxar dem ur synhåll.
  Men jag vet hur de hjälpbehövande blir immuna mot tiggeriförbud:
använd grundlagen Tryckfrihetsförordningen bara!
  6 kap. Om tryckta skrifters spridning i TF stadgar:
  "1 § Rätt att själv eller med biträde av andra till salu hålla,
försända eller annorledes sprida tryckta skrifter skall tillkomma
varje svensk medborgare eller svensk juridisk person."
  Det är *förbjudet* för myndigheter att hindra spridning av tryckta
skrifter, såvida det inte sker med stöd av just TF (något åsyftande
tiggeri anges inte). Och det är en grundlag, som gäller före varje
vanlig lag eller förordning.
  Tryck upp några blad, som kan innehålla vad som helst (varför inte
relevant avsnitt av TF?), ge det till tiggaren och skriv upp olika
belopp i hörnet. Något tryckt blad kan kosta 1 kr, något 5 kr, något
annat kanske 10 kr. Du eller någon annan svensk person (kan vara
juridisk dito) bör indikeras som utgivare. En hjälpbehövande blir nu
*försäljare* ("med biträde av andra") av dessa tryckta skrifter, inte
tiggare, och ingen lag, förordning eller kommunal ordningsstadga har
rätt att hindra de tryckta bladens fria försäljning på offentlig
plats. Den som ger pengar får tryckta papper tillbaka med motsvarande
belopp uppskrivna.
  Och så kan de som bara vill blunda hårt för problem ta sig i häcken.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy
news/Gå med i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur
(skriva-request@xxxxxxxxxxxxx subj: subscribe) &
Fantastiknovelltävingen http://ahrvid.bravejournal.com/ AEs
novellsamling Mord på månen nu som ljudbok: http://elib.se C
Fuglesang: "stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik
framtidsmiljö"/Läs även i Novellmästar-antologier som Alla tiders
brott & fancyclopedin Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ
IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva-
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skr�ck  *  �ldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx f�r listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

  • » [SKRIVA] Re: [SKRIVA] TF kan hjälpa tiggare - tora . greve