[SKRIVA] Hur går det för SF-Bokhandeln?

  • From: Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva@xxxxxxxxxxxxx" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 23 Dec 2018 12:50:17 +0000

Ett nummer av bokhandelns branschtidning Svensk Bokhandel fladdrade min väg, nr 
11/-18 (fast jag prennar redan på deras E-nyhetsbrev, som ni ibland ser news 
från i SFJs rapporterering). Där kan vi läsa om hur det går för SF-Bokhandeln i 
en rapport om bokhan delsåret i allmänhet.
  Först skall noteras att svenska bokhandlars försäljning 2017 öksade något, 
med 0,1 miljard till totalt 4,8 miljarder kronor. Men nästan hela ökningen kom 
från E-försäljning t ex via Ad Libris, och vinsten för branschen minskade från 
ca 0,2 miljard till 0,12 miljard. Den fysiska bokhandeln har alltså vikande 
försäljning, kan man sluta sig till.
  Men det går relativt bra för SF-Bokhandeln. Deras "kedja" om tre bokhandlar 
är Sveriges femte största bokhandelsgrupp och omsatte 100 miljoner 2017. 
Däremot sjönk vinsten rejält. 2016 gick SF-Bokhandeln med 5,8 miljoner i vinst 
(det är bara ca 3% av omsättningen som yvas inte!), men 2017 sjönk det til bara 
2 miljoner (ca 1% av omsättningen).
  - Vi har öppnat ett litet kafé i Göteborg också, säger VD:n Jörgen Forsberg 
(avgick till förmån för Maths Claesson tidigare i år). Och det blev dyrare än 
vi trodde. SF-Bokhandeln hade en positiv trend 2016 som spillde över till 2017. 
Det är inte så att vi gjort något extra.
  Men man har "ökat butiksytan i alla tre städerna Stockholm, Göteborg och 
Malmö" skriver SvB. Sådant brukar ske genom omdisponering av befintliga 
lokaler, såvitt man kan se. (Det går liksom inte att rent fysiskt bygga till i 
t ex Gamla Stan...)
  Vi läser också, i en tabell, att SF-BOkhan deln har 54 anställda, en 
"soliditet" (vad det nu är för djur?) på 42% och en omsättning per anställd på 
1,9 milj.
  En intressant sak är att om man räknar på ett annat sätt är SF-Bokhandeln 
Sveriges *tredje största* bokhandelskedja. i SvB:s tabell har nr 1 och 4 samma 
ägare (Bonniers), liksom nr 2 och 3 (Akademibokhandeln) och för man ihop dem 
puffar SF-Bokhandeln upp till plats 3...
  På det stora hela verkar dock bokhandelsbranschen gå mycket knackigt. Att 
bara nå 1-3% i vinst på omsättningen är magert, och då är SF-Bokhandeln bland 
dem som går bäst. Det som går starkt är näthandel och neddladdningsljudböcker.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy news/Gå med 
i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx 
subj: subscribe) &amp; Fantastiknovelltävingen http://ahrvid.bravejournal.com/ ;
AEs novellsamling Mord på månen nu som ljudbok: http://elib.se C Fuglesang: ;
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"/Läs även 
i Novellmästar-antologier som Alla tiders brott &amp; fancyclopedin 
Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

  • » [SKRIVA] Hur går det för SF-Bokhandeln? - Ahrvid