[SKRIVA] TF kan hjälpa tiggare

  • From: Ahrvid <ahrvid@xxxxxxxxxxx>
  • To: "skriva@xxxxxxxxxxxxx" <skriva@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Fri, 21 Dec 2018 12:19:52 +0000

Högsta förvaltningsdomstolen ger grönt ljus för kommunala tiggeriförbud. Jag 
vet hur det kan kringgås.
  Visst kan man känna det en smula obekväm med romer (företrädesvis) som tigger 
utanför många butiker och stationer. Men det går att leva med. Det är kanske 
viktigare hur de skall överleva?
  Vad som är ännu mer obekvämt är hur vissa inbillar sig att problem försvinner 
om man sopar dem under mattan, bara baxar dem ur synhåll.
  Men jag vet hur de hjälpbehövande blir immuna mot tiggeriförbud: använd 
grundlagen Tryckfrihetsförordningen bara!
  6 kap. Om tryckta skrifters spridning i TF stadgar:
  "1 § Rätt att själv eller med biträde av andra till salu hålla, försända 
eller annorledes sprida tryckta skrifter skall tillkomma varje svensk 
medborgare eller svensk juridisk person."
  Det är *förbjudet* för myndigheter att hindra spridning av tryckta skrifter, 
såvida det inte sker med stöd av just TF (något åsyftande tiggeri anges inte). 
Och det är en grundlag, som gäller före varje vanlig lag eller förordning.
  Tryck upp några blad, som kan innehålla vad som helst (varför inte relevant 
avsnitt av TF?), ge det till tiggaren och skriv upp olika belopp i hörnet. 
Något tryckt blad kan kosta 1 kr, något 5 kr, något annat kanske 10 kr. Du 
eller någon annan svensk person (kan vara juridisk dito) bör indikeras som 
utgivare. En hjälpbehövande blir nu *försäljare* ("med biträde av andra") av 
dessa tryckta skrifter, inte tiggare, och ingen lag, förordning eller kommunal 
ordningsstadga har rätt att hindra de tryckta bladens fria försäljning på 
offentlig plats. Den som ger pengar får tryckta papper tillbaka med motsvarande 
belopp uppskrivna.
  Och så kan de som bara vill blunda hårt för problem ta sig i häcken.

--Ahrvid

--
ahrvid@xxxxxxxxxxx/Follow @SFJournalen on Twitter for latest skiffy news/Gå med 
i SKRIVA för författande, sf, fantasy, kultur (skriva-request@xxxxxxxxxxxxx 
subj: subscribe) &amp; Fantastiknovelltävingen http://ahrvid.bravejournal.com/ ;
AEs novellsamling Mord på månen nu som ljudbok: http://elib.se C Fuglesang: ;
"stor förnöjelse...jättebra historier i mycket sannolik framtidsmiljö"/Läs även 
i Novellmästar-antologier som Alla tiders brott &amp; fancyclopedin 
Fandboken/YXSKAFTBUD GE VÅR WCZONMÖ IQ-HJÄLP! (DN NoN 00.02.07)
-----
SKRIVA - sf, fantasy och skräck  *  Äldsta svenska skrivarlistan
grundad 1997 * Info http://www.skriva.bravewriting.com eller skriva- ;
request@xxxxxxxxxxxxx för listkommandon (ex subject: subscribe).

Other related posts:

  • » [SKRIVA] TF kan hjälpa tiggare - Ahrvid