[SaoMai] JVietnamese script 9.0

  • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Wed, 23 Apr 2008 23:05:47 +0700

Hi mọi người,
Có gì lên đây để download script đọc tiếng Việt cho Jaws 9 và kèm theo script 
cho Sao Mai DictTalk.
http://www.saomaiquan.org/node/206
Nhớ là phải đăng nhập thì mới thấy liên kết download.
Phúc

Other related posts:

  • » [SaoMai] JVietnamese script 9.0