[SaoMai] Alo Alo Alo

  • From: "Dang Hoai Phuc" <webmaster@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sat, 19 Apr 2008 08:32:50 +0700

Chào mọi người,
Mình vừa xuất viện về ngày hôm qua và hi vọng mọi người vẫn cứ khỏe như cũ.
Có khá nhiều người vẫn chưa gửi báo cáo và kết quả công việc cho mình trong mấy 
tuần qua. Sơn và Bình có lẽ hơi bận với khóa học ở HN tuy nhiên 2 bạn cũng cố 
gắng ổn định công việc ngoài đó và tiếp tục các công việc đã được dao ở Sao Mai.
Mọi người lên trang www.saomaiquan.org download bản từ điển Sao Mai DictTalk về 
chảy thử và cho ý kiến nha. Lưu ý, nhớ download và cài lại bộ đọc tiếng Việt 
luôn không thì cơ hội báo lỗi trên các máy XP/2K là rất cao.
Phúc

Other related posts:

  • » [SaoMai] Alo Alo Alo