[SaoMai] bai viet

  • From: "Kim Thoa" <kimthoa@xxxxxxxxxxxxxx>
  • To: "Sao Mai" <saomai@xxxxxxxxxxxxx>
  • Date: Sun, 27 Apr 2008 15:33:24 +0700

Chào anh Phúc?
Anh ơi em muốn gởi thêm bài viết mới lên ftp ma sao không được.
Tại sao vậy anh?
Chúc anh sức khỏe.

Other related posts: