[ridamus] Täna astronoomias aastal...

  • From: Jüri Ivask <Jyri.Ivask@xxxxxxx>
  • To: ridamus@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Wed, 14 Mar 2018 10:51:28 +0200


1835 - sündis Itaalia astronoom ja teadusajaloolane Giovanni Schiaparelli. Marsi suure vastasseisu ajal 1877 vaatles ta planeedi pinnal tihedat lineaarsete struktuuride võrgustikku. Ehkki ise pidas ta seda looduslikuks moodustiseks, läks see tõlkes kaduma ja hakati rääkima Marsi tehislikest kanalitest ning sealsest tsivilisatsioonist. Hiljem näidati, et "kanalid" olid tegelikult optiline illusioon.

1879 - sündis Saksa-Ameerika füüsik ja kosmoloog Albert Einstein. Sai Nobeli Preemia oma 1905. aastal ilmunud artikli eest, mis käsitles fotoefekti, kuid saavutas aegumatu kuulsuse 1915. aastal avaldatud Üldrelatiivsusteooriaga.

2018 - suri Briti astrofüüsik ja kosmoloog Stephen Hawking. Ta arendas välja uue matemaatikaharu, et kirjeldada mustade aukude käitumist üldrelatiivsusteooria raames. Kombineerides neid printsiipe kvantteooriga, näitas ta, et mustad augud emiteerivad kiirgust - nüüd tuntud kui Hawkingi Radiatsioon. Tema hilisem töö tõi kosmoloogiasse sisse printsiibi, et aeg ja ruum on lõplikud ulatuselt, kuid ilma piiri või servata.

Other related posts: