[ridamus] Täna astronoomias aastal...

  • From: Jüri Ivask <Jyri.Ivask@xxxxxxx>
  • To: ridamus@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Mon, 14 Jan 2008 09:49:04 +0200

375 - Hiina astronoomid vaatlesid ning salvestasid Marsi kattumise Veenusega.

1742 - Suri Briti teadlane ja astronoom Edmond Halley. Tema teeneks võib 
lugeda Issac Newtoni Pricipia Mathematica publitseerimise, kuna ta tasus selle 
trükkimise eest omast taskust. Ta koostas Maa tuultesuundade kaardi - 
oletatavasti maailma esimene meteoroloogiline kaart. Samuti uuris ta suremuse 
sõltuvust vanusest, luues sellega aluse elukindlustuse tabelite 
kasutuselevõtuks. Halley tööd komeetide orbiitide uurimisel viisid teda 
arvamisele, et 1682. aasta komeet oli perioodiline ning sama objekt, mis  
1531. ja 1607. aasta komeedid. Hiljem ekstrapoleeris ta seda rida ka 
komeetidele, mida vaadeldi 1305., 1380. ja 1456. aastal. Saanud perioodiks 76 
aastat, ennustas ta, et komeet ilmub taas aastal 1758. See juhtuski 1758. 
aasta jõulude ajal ning kindlustas Halleyle surematu kuulsuse. Ise tal seda 
enam näha ei õnnestunud, sest ta oli surnud 15 aastat varem.

Other related posts: