[ridamus] Täna astronoomias aastal...

  • From: Jüri Ivask <Jyri.Ivask@xxxxxxx>
  • To: ridamus@xxxxxxxxxxxxx
  • Date: Thu, 25 Jan 2007 09:40:39 +0200

1736 - Sündis Itaalia-Prantsuse astronoom ja matemaatik Joseph-Louis Lagrange. 
Tema suurim panus teadusesse oli differentsiaalvõrrandite, lineaaralgebra ja 
arvuteooria valdkonnas. Tema tööd astronoomia alal käsitlesid Kuu liikumist, 
planeetide mõju komeetide orbiitidele ning nn. kolme keha probleemi 
lahendamist. Viimane uurimus näitas, et iga keha orbiidil on stabiilsed 
punktid, kus väiksemad kehad võivad püsida peaaegu igavesti. Tänapäeval 
kutsutakse neid Lagrange punktideks.
1870 - Briti astronoom ja optik William Buffham oli esimene, kes vaatles ja 
salvestas detaile Uraani kettal.

Other related posts: